Muzeum w Koszalinie

Jarmark Jamneński - czerwiec

Plakat

Zagroda Jamneńska
ul. Jamneńska 24
Godz. 11.00-17.00

Muzeum w Koszalinie zaprasza na kolejny jarmark, który odbędzie się 2 czerwca w Zagrodzie Jamneńskiej w Jamnie, w godzinach 11–17.

Dni Koszalina - Spacer Śladami Koszalińskich Masonów

Plakat

Piątek 24 maja
Godz. 17:00

W roku 1780 pewien nocny stróż z Koszalina był świadkiem przerażającego wydarzenia. Otóż zauważył on, jak z siedziby koszalińskiej loży kilku ubranych na czarno mężczyzn wynosi ciężką trumnę... Co się w niej mogło kryć i gdzie podążył mroczny kondukt?

Dni Koszalina - Oprowadzanie po wystawie Pradzieje Pomorza

Plakat

Piątek 24 maja
Godz. 10:00-15.00

W ramach obchodów Dni Koszalina zapraszamy serdecznie na naszą wystawę stałą Pradzieje Pomorza. Pomiędzy 10.00 a 15.00 spotkacie na niej naszego archeologa, Andrzeja Kasprzaka, który wszystkim chętnym opowie o zamierzchłych czasach. Czasach pierwszych rolników, kowali-czarowników, tajemniczych Gotów i słowiańskich przybyszów. Uchyli również rąbka tajemnicy zawodu archeologa.

Wstęp wolny

Dni Koszalina - W Samo Południe

Plakat

Sobota 25 maja
Godz. 12:00

Kiedy powstał koszaliński konwent cysterek? Czemu jako jeden z nielicznych na Pomorzu powstał w obrębie średniowiecznego miasta? Jak wyglądał przeciętny dzień koszalińskich mniszek? Kto został pochowany w prezbiterium kościoła klasztornego?
O dziejach koszalińskiego klasztoru cysterek, istniejącego niemalże 300 lat, opowie Andrzej Kuczkowski, archeolog prowadzący wykopaliska na terenie konwentu.

Dni Koszalina - Bitwy i Dowódcy

Plakat

Sobota 25 maja
Godz. 10:00-15:00

Serdecznie zapraszamy na mini wystawę złożoną z planszowych gier strategicznych.

Na wystawie Bitwy i Dowódcy zaprezentujemy bogatą kolekcję strategicznych gier planszowych. Przedstawiają one przełomowe bitwy w historii świata, które wpłynęły na losy całej ludzkości oraz kampanie, które przeważyły o zwycięstwie lub przegranej.

Iformacja - godziny otwarcia w weekend 18-19 maja

Informujemy, iż w sobotę 18 maja (Noc Muzeów) Muzeum będzie czynne wyłącznie w godzinach 18.00-24.00.
W niedzielę 19 maja Muzeum będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Muzeum w Koszalinie, informuje o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem są roboty budowlane na zadanie: „Budowa instalacji grzewczej, instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowa instalacji elektrycznej budynku etnograficznego (Stodoła) w Muzeum w Koszalinie (działka nr 124 obręb ewidencyjny 20 przy ul. Młyńskiej w Koszalinie)”.

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/get_file.php?id=303703

informacja z otwarcia ofert

Muzeum w Koszalinie przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania p.n. „Budowa instalacji grzewczej, instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowa instalacji elektrycznej budynku etnograficznego „Stodoła” w Muzeum w Koszalinie”.

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/get_file.php?id=303430

Wyniki postępowania

Muzeum w Koszalinie, informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania z dnia 02.04.2019 w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na „wykonaniu w roku 2019 okresowych, pięcioletnich pomiarów elektrycznych i badań instalacji elektrycznej i odgromowej oraz rocznych badań natężenia oświetlenia awaryjnego w obiektach Muzeum w Koszalinie”, udzielono zamówienia wykonawcy: ARS ELECTRICA sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk, NIP 5833321943.

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/get_file.php?id=303278