Muzeum w Koszalinie

SALA 312 - wystawa malarstwa i rysunku

312

Wystawa malarstwa i rysunku studentów profesora Kiejstuta Bereźnickiego

SALA 312

Wernisaż - 23 luty 2017 o godzinie 17:00
w Galerii Antresola
w Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37-39

Ideą wystawy Sala 312 jest spotkanie artystyczne i poznanie dokonań i drogi twórczej dawnych studentów wydziału Malarstwa PWSSP w Gdańsku z pracowni profesora Kiejstuta Bereźnickiego po ponad trzydziestu latach. Zajęcia z malarstwa odbywały się w sali nr 312.

Skarby Pomorza Zachodniego. Renesansowe witraże gabinetowe

Historia muzeum

Wystawa z okazji 500-lecia reformacji.

Wernisaż: 16. 02. 2017, godz. 17.00, wykład godz. 17.30-18.30

Finisaż: 28. 04. 2017, godz. 10.00

W związku z obchodzonym obecnie jubileuszem 500-lecia reformacji i ogłoszeniem roku 2017 Rokiem Reformacji Muzeum w Koszalinie przygotowało szczególną wystawę podejmującą temat sztuki protestanckiej na obszarze dzisiejszego Pomorza Zachodniego. Ta okolicznościowa ekspozycja zwraca uwagę na witraże gabinetowe – wyjątkowe, mało znane szklane dzieła sztuki, które w XVI i XVII wieku powszechnie zdobiły okna ewangelickich kościołów na Pomorzu. Zachowana do dziś - ciągle jeszcze znaczna - liczba tych prawdziwych skarbów dawnego witrażownictwa wyróżnia nasz region w skali całego kraju.

Przygotowana prezentacja daje impuls do zapoznania się z historią specyficznego rodzaju produkcji witrażowniczej, techniki wykonania, a przede wszystkim kunsztu dawnych artystów.
Wystawa wskazuje także na pilną potrzebę badań nad tym bezcennym kruchym dziedzictwem kulturowym, które w pewnym zakresie podjęły już XIX-wieczne inwentaryzacje zabytków sztuki regionalnej, a szerzej kontynuowały prace badawcze prowadzone przez Rudolfa Hardowa w latach 30. XX wieku. Ekspozycja uwzględnia także postulat bezwzględnej konieczności ochrony konserwatorskiej miniaturowych barwnych kompozycji oraz – co dzisiaj niezwykle ważne - wskazuje na potrzebę ich włączenia w szeroko rozumianą turystykę i promocję regionu.
Zaprezentowane na wystawie przykłady oryginalnych renesansowych pomorskich witrażyków, a także pokazane unikatowe przedwojenne rysunki inwentaryzacyjne, kopie i zdjęcia barwnych szybek ilustrują wysokie wartości artystyczne i historyczne nieznanych dzieł sztuki oraz obrazują dawną historię, życie i pobożność pomorskich ewangelików.

Warsztaty rękodzielnicze

Historia muzeum

W lutym w ramach rękodzielniczych warsztatów etnograficznych zapraszamy do zapoznania się z tematyką tkactwa. Wyjaśnimy pojęcia: „osnowa”, „wątek tkacki”, nauczymy zasad tkackich, pomożemy wykonać wełniane próbki materiałowe nawiązujące wzorem i kolorystyką do jamneńskiej tkaniny, z której szyte były elementy stroju jamneńskiego: kamizelka, biret, gorset.

W ramach zabaw plastycznych będziemy wykonywać także małe moduły ludowych pajączków tarczowych, nie zabraknie eksperymentowania z kawałkami ciętych tkanin, wełen
i gałązek.

Dla osób dorosłych (seniorów) mamy propozycję wykonania rozbudowanych konstrukcji pająka tarczowego (tarcze wypełnione wełną), pięknego elementu zdobniczego zawieszanego niegdyś
u powały przed świętami wielkanocnymi lub Bożego Narodzenia..

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Zima w muzeum

Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia organizowane w ramach „Zimy w muzeum” od 14 do 24 lutego 2017 r.

Propozycja dla grup zorganizowanych
(od wtorku do piątku, w godzinach 10–14)
Tematy zajęć:
Piernikowe tradycje
Sztuka pięknego pisania
Ważne wydarzenia w dziejach Koszalina
Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji
Jak żyli dawni Jamneńczycy?
Moja przygoda w muzeum – zajęcia plastyczne

Zgłoszenia przyjmowane będą, nie później niż w dniu poprzedzającym wizytę w muzeum, w Dziale Oświatowym (tel. 94 343 20 11). Wszystkie formy zajęć prowadzonych w ramach „Zimy w muzeum”, dzięki dofinansowaniu ze środków Pełnomocnika Prezydenta Koszalina do spraw Uzależnień, są bezpłatne. Materiały zapewniają organizatorzy.

Koszalin 1945-2015. Od dyktatury do demokracji.

Historia muzeum

Wystawa jest kontynuacją ekspozycji "Koszalin od średniowiecza do współczesności" i przedstawia najważniejsze problemy i wydarzenia w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym miasta w dwóch różnych systemach: dyktatury (okres PRL) i demokracji (III RP).

Mamy nadzieję, że wystawa będzie okazją do refleksji i wyrobienia sobie własnej oceny okresu PRL oraz skoku cywilizacyjnego po 1989 r. Pozwoli porównać obie rzeczywistości, minioną i obecną, i dostrzec, jak bardzo zmieniło się nasze miasto, warunki życia i my sami.

Ekspozycja podzielona została na dwie strefy: prywatną obywateli i publiczną. Na wystawie zaprezentujemy obok zdjęć i dokumentów urzędowych, także zdjęcia i dokumenty osobowe mieszkańców, świadczące o ich pochodzeniu, aktywności zawodowej, pracy społecznej i postawach obywatelskich. Ponadto będą również zabytki i przedmioty codziennego użytku ze zbiorów Muzeum w Koszalinie.

Twórcami tej wystawy są również mieszkańcy Koszalina, którzy przekazali na nią eksponaty i pamiątki rodzinne.

Swoich zbiorów udostępniło nam również wiele instytucji.

Wirtualne Muzeum w Koszalinie

Zbiory muzeum

Wirtualne Muzeum w Koszalinie >>

Licencja Creative Commons
Zbiory dostępne są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W jego ramach zdefiniowano m.in. Priorytet ?Digitalizacja?. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu jest natomiast wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.