Muzeum w Koszalinie

Informacja o wyniku postępowania

Muzeum w Koszalinie informuje, że w postępowaniu z dnia 02.04.2019 r. w trybie zapytania ofertowego na „Wykonanie w roku 2019 okresowych, pięcioletnich pomiarów elektrycznych i badań instalacji elektrycznych i badań instalacji elektrycznej i odgromowej oraz rocznych badań natężenia oświetlenia awaryjnego w obiektach Muzeum w Koszalinie”, wybrano ofertę firmy ARS ELECTRICA sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk, NIP 5833321943.

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/get_file.php?id=303165

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Muzeum w Koszalinie informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum w Koszalinie zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Budowa instalacji grzewczej, instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowa instalacji elektrycznej budynku etnograficznego (Stodoła) w Muzeum w Koszalinie”.

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/?id=226346

Informacja o wpłynięciu pytania do ogłoszenia o zamówieniu

Muzeum w Koszalinie informuje, iż wpłynęło pytanie dotyczące ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Budowa instalacji grzewczej, instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowa instalacji elektrycznej budynku etnograficznego (Stodoła) w Muzeum w Koszalinie”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.), udzielił odpowiedzi na zadane pytanie:

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/get_file.php?id=303140

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Muzeum w Koszalinie informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum w Koszalinie zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Budowa instalacji grzewczej, instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowa instalacji elektrycznej budynku etnograficznego (Stodoła) w Muzeum w Koszalinie”.

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/?id=226346

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zmianie zapytania ofertowego

Muzeum w Koszalinie informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum w Koszalinie zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego zapytania ofertowego na "wykonanie w roku 2019 okresowych, pięcioletnich pomiarów elektrycznych i badań instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach Muzeum w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 37-39 i Grodzkiej 3".

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/?id=226347

Informacja o zamieszczeniu zapytania ofertowego

Muzeum w Koszalinie, informuje że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum w Koszalinie zostało opublikowane zapytanie ofertowe dotyczące "wykonania w roku 2019 okresowych, pięcioletnich pomiarów elektrycznych i badań instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach Muzeum w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 37-39 i Grodzkiej 3".

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/?id=226347

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Muzeum w Koszalinie, informuje że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum w Koszalinie oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie "Budowa instalacji grzewczej, instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowa instalacji elektrycznej budynku etnograficznego (Stodoła) w Muzeum w Koszalinie".

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/?id=226346

Zabytek Miesiąca - Kwiecień

Zabytek Miesiąca - Kwiecień

W kwietniu prezentujemy unikatową oprawkę noża z figuralnym przedstawieniem psa.

Muzeum w Koszalinie w latach 60. XX wieku prowadziło szeroko zakrojone badania wykopaliskowe na terenie zamku w Starym Drawsku (Drahimiu). Przez długi okres obiekt ten stanowił najbardziej na północny zachód wysunięty punkt graniczny Królestwa Polskiego.

Otwarcie Zagrody Jamneńskiej i Jarmark Jamneński

Otwarcie Zagrody Jamneńskiej i Jarmark Jamneński

Niedziela 7 kwietnia
Godz. 11.00-17.00

Zagroda Jamneńska
ul. Jamneńska 24 (osiedle Jamno-Łabusz)

Wstęp bezpłatny

Rozpoczynamy odliczanie czasu do otwarcia Zagrody Jamneńskiej!

Otwarciu będzie towarzyszył Jarmark Jamneński, na którym zobaczymy (i będziemy mogli zakupić) prace artystów ludowych i nieprofesjonalnych. Oferta, jak zwykle bogata – moc pięknych, niepowtarzalnych przedmiotów. Nie zabraknie też smakołyków – domowych ciast, pierogów, wędlin, miodów i jamneńskiego piwa.