Laureaci 2013

W kategorii do lat 15
Nagroda I
Polina Pawłowa z Sankt Petersburga, lat 13 - za zestaw zdjęć Biały niedźwiedź
Nagroda II
Rasa Kavaliauskait? z Kowna, lat 14 - za zdjęcia z zestawu Odbicie przeszłości
Nagroda III
Aleksandra Chocian ze Szczecina, lat 12 - za zdjęcia z zestawu Skansen w Ochli
Wyróżnienie
Zofia Karolak z Komorowa, lat 13 - za zdjęcia: Czas przemija, nie zapomnij o tym, Tryptyk

W kategorii od 16 do 20 lat

Nagroda I
Joanna Kołakowska z Rudy Śląskiej, lat 17 - za zestaw zdjęć Inspiracja kubizmem
Nagroda II
Natalia Łączyńska ze Skoczowa, lat 18 - za zdjęcie z zestawu Na sprzedaż
Nagroda III
Sylwia Bednarz z Bielska-Białej, 17 lat - za zestaw zdjęć Wczoraj i dziś

Wyróżnienia

Edyta Chańko z Supraśla, lat 18 ? za zdjęcie Pastisz - Jan Vermeer "Ważąca perły"
Tomasz Frasoński z Radomia, lat 20 - za zestaw zdjęć To już ostatnie muzealne eksponaty?
Ksenia Iwanowa z Sankt Petersburga, lat 18 - za całość prac
Kamila Jasińska z Zabrza, lat 19 - za zestaw zdjęć Nowa forma
Aneta Koudelková z Novej Lehoty, lat 17 - za zestaw zdjęć Historia naszego domu
Jekaterina Pielewina z Sankt Petersburga, lat 16 - za zdjęcie Magazyn
Hanna Pydynowska z Krapkowic, lat 16 - za zestaw zdjęć Uczczenie pamięci

Nagrody specjalne

Nagroda Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec
Evin Ediz z Neumünster, lat 17 - za zdjęcia: Jedwabne nici, Lśniąca przędza, bez tytułu
Nagroda Ambasadora Republiki Litewskiej otrzymuje
Deimant? Dubauskait? z Kowna, lat 18 - za fotokast Dawne Kowno