Konkurs

Dział Historii Miasta i Pomorza Muzeum w Koszalinie serdecznie zaprasza koszalińskie gimnazja do wzięcia udziału w konkursie historycznym pt. ?Odkrywamy historię Koszalina?, w terminie od 5 do 23 maja 2014 r. Finał konkursu odbędzie się w Muzeum, 23 maja 2014 r.

Konkurs jest organizowany z okazji inauguracji obchodów jubileuszu 750-lecia naszego Miasta, które rozpoczną się w Dniach Koszalina br.

Celem konkursu jest poznanie przez uczniów historii swojego miasta, rozbudzenie lokalnego patriotyzmu i budowanie więzi z małą ojczyzną.

Zapewniamy klasom gimnazjalnym, bądź indywidualnym uczniom, którzy wezmą udział w konkursie, przygotowanie merytoryczne w formie bezpłatnych lekcji muzealnych. Lekcje te będą organizowane w kwietniu w Muzeum - na stałej wystawie ?Koszalin od średniowiecza do współczesności? oraz na terenie miasta- na Staromiejskiej Trasie Turystycznej, gdzie uczniowie poznają zabytki i miejsca historyczne Koszalina.

Zwycięzcom konkursu fundujemy atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu przedstawiamy w załączonym Regulaminie.

Zgłoszenia udziału w konkursie i na lekcje muzealne przyjmuje organizatorka konkursu - mgr Danuta Szewczyk, tel. (94) 34 320 11 w. 34, e-mail: szewczyk@muzeum.koszalin.pl.