wystawa

Wystawa malarstwa Joanny Borkowskiej.
18 luty - 20 marca 2016 r.

Termin częstotliwość oznacza powtarzalność jakiegoś zjawiska w określonym przedziale czasu i może odnosić się do dźwięku, fal elektromagnetycznych, w tym widzialnego promieniowania świetlnego, a nawet zapachu, tzn. wibracji na poziomie molekularnym. Częstotliwości są przejawem cyklicznego ruchu rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

Podczas Częstotliwości będzie można obejrzeć wybór prac dużego i małego formatu z ważniejszych projektów Borkowskiej, niepokazywanych wcześniej w Koszalinie. W prezentowanych pracach widać, że artystka zafascynowana jest światłem i problematyką, dotyczącą percepcji kolorów przez człowieka, skupiając się na jego fizjologicznej reakcji pod wpływem barw, w opozycji do kulturowo przypisywanych im znaczeń. Sama artystka podkreśla, że interesuje ją astrofizyka, a szczególnie teoria E8. U Borkowskiej filozofia, nauka i sztuka łączą się na poziomie zgłębiania zagadnień dotyczących konstrukcji Wszechświata oraz roli człowieka, jako istoty wielowymiarowej, który poprzez zdolność zwiększania swojej częstotliwości być może jest w stanie łączyć się z różnymi wymiarami.

Wstęp na wystawę według cennika biletów muzeum.

wystawa

wystawa