Giedych

Wystawa prac Bożeny Hanny Giedych

"Sploty i wspomnienia"

Od 21 września 2016 w Galerii Antresola w Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37-39.

Giedych

Bożena Hanna Giedych urodzona w Rypinie, ukończyła Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wieloletni wykładowca w Pomaturalnym Studium Nauczycielskim w Koszalinie oraz nauczyciel przedmiotów artystycznych w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie. Animator kultury.

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz tkaniną unikatową, w której wypowiada się najpełniej - uzyskując na Ogólnopolskich Przeglądach Twórczości Plastycznej nagrody i wyróżnienia min. dwukrotnie w CBWA w warszawskiej Zachęcie. Jej tkanina pt. ?Powstanie Warszawskie? zdobyła Grand Prix na Ogólnopolskim Biennale ?ARS-91? w Warszawie. Dwukrotnie otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.  

Otrzymała nagrody: Wojewody Koszalińskiego,  Marszałka Województwa  Zachodniopomorskiego oraz Prezydenta Miasta Koszalina/ kilkakrotnie/ za Osiągnięcia w Dziedzinie Kultury. 

Bożena Giedych miała 40 wystaw indywidualnych w kraju oraz za granicą: Niemcy (kilkakrotnie), Słowacja.  Brała udział w 140 wystawach zbiorowych w kraju min. Ogólnopolska Wystawa ?NOWE OTWARCIE? z okazji 100-leciq ZPAP w Warszawie, Międzynarodowej Wystawie ?UCZTA u MISTRZÓW? w Krakowie, Międzynarodowej Wystawie ?AMBASADOROWIE SZTUKI? w Warszawie i zagranicą: Niemcy (Neumunster Neubrandenburg, Berlin, EXPO -Hanower 2000, Castrop Rauksel, Herne) Słowacja, Rosja, Ukraina, Finlandia, Dania, Francja, gdzie prezentowana była współczesna sztuka polska.

Prace Bożeny Giedych znajdują się w zbiorach muzealnych nin. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Na Majdanku w Lublinie, Muzeum Miasta Rzeszowa, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie . Muzeum w Kraśniku Lub. w Zbiorach Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, Wojsk lotniczych w Poznaniu Zarządu Głównego ZNP w Warszawie jak również w zbiorach prywatnych. Za granicą : w Muzeum w Alubce na Krymie, w zbiorach Galerii" KUNST aus POLEN" w Berlinie, Galerie "Jungen" w Taunus /Niemcy /, ART - MART Galeria w Pvażskiej Bystricy /Słowacja/, w Watykanie. Uczestniczyła w Ogólnopolskich i Międzynarodowych Plenerach Twórczych / Niemcy /kilkakrotnie/, Słowacja , Krym.

Jest współorganizatorem i od 18 lat komisarzem Międzynarodowych Plenerów Malarskich pn."Czas i miejsce dla sztuki" w Osiekach koło Koszalina. W 2014 roku Kapitula przy ZG ZPAP w Warszawie , za całokształt twórczości oraz pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia przyznała Bożenie Hannie Giedych  Złotą Odznakę Związku Polskich Artystów Plastyków.

Giedych

Giedych

Giedych

Giedych