Historia muzeum

Wystawa z okazji 500-lecia reformacji.

Wernisaż: 16. 02. 2017, godz. 17.00, wykład godz. 17.30-18.30

Finisaż: 28. 04. 2017, godz. 10.00

W związku z obchodzonym obecnie jubileuszem 500-lecia reformacji i ogłoszeniem roku 2017 Rokiem Reformacji Muzeum w Koszalinie przygotowało szczególną wystawę podejmującą temat sztuki protestanckiej na obszarze dzisiejszego Pomorza Zachodniego. Ta okolicznościowa ekspozycja zwraca uwagę na witraże gabinetowe – wyjątkowe, mało znane szklane dzieła sztuki, które w XVI i XVII wieku powszechnie zdobiły okna ewangelickich kościołów na Pomorzu. Zachowana do dziś - ciągle jeszcze znaczna - liczba tych prawdziwych skarbów dawnego witrażownictwa wyróżnia nasz region w skali całego kraju.

Przygotowana prezentacja daje impuls do zapoznania się z historią specyficznego rodzaju produkcji witrażowniczej, techniki wykonania, a przede wszystkim kunsztu dawnych artystów.
Wystawa wskazuje także na pilną potrzebę badań nad tym bezcennym kruchym dziedzictwem kulturowym, które w pewnym zakresie podjęły już XIX-wieczne inwentaryzacje zabytków sztuki regionalnej, a szerzej kontynuowały prace badawcze prowadzone przez Rudolfa Hardowa w latach 30. XX wieku. Ekspozycja uwzględnia także postulat bezwzględnej konieczności ochrony konserwatorskiej miniaturowych barwnych kompozycji oraz – co dzisiaj niezwykle ważne - wskazuje na potrzebę ich włączenia w szeroko rozumianą turystykę i promocję regionu.
Zaprezentowane na wystawie przykłady oryginalnych renesansowych pomorskich witrażyków, a także pokazane unikatowe przedwojenne rysunki inwentaryzacyjne, kopie i zdjęcia barwnych szybek ilustrują wysokie wartości artystyczne i historyczne nieznanych dzieł sztuki oraz obrazują dawną historię, życie i pobożność pomorskich ewangelików.

Ekspozycję, której głównym wątkiem są XVI i XVII-wieczne witraże gabinetowe wzbogacają eksponaty związane z historycznym wyposażeniem dawnych pomorskich świątyń ewangelickich; malarstwa, rzeźby, przedmiotów liturgicznych od XVI wieku do lat 30. XX wieku. Zaprezentowane dzieła sztuki i obiekty pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum w Koszalinie, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie i Muzeum Regionalnego w Szczecinku.

Towarzyszący wernisażowi wykład Krystyny Rypniewskiej, kustosza Działu Sztuki Dawnej koszalińskiego muzeum przybliży postać przedwojennego słupskiego artysty, zapozna z jego biografią, twórczością, działalnością pedagogiczną i społeczną, ale nade wszystko przedstawi jego niezwykłe dzieło jakim jest dokumentacja witrażyków z XVI i XVII wieku zdobiących okna wiejskich kościołów historycznego Pomorza.

Finisażowi wystawy towarzyszy polsko-niemieckie seminarium zatytułowane „Witraże na Pomorzu. Sztuka witrażowa do 1945 roku”, które odbędzie się w dniach 27 i 28 kwietnia 2017 r. z udziałem specjalistów i badaczy witraży z uczelni i muzeów na Śląsku, z obszaru dawnych Prus Wschodnich, Zachodnich i Pomorza, a także naukowców z Niemiec. Organizatorem sesji jest Muzeum w Koszalinie oraz Akademia Bałtycka w Lubece przy współpracy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie.

Zdjęcie: Romuald Długosz