W samo południe

Dzwonowo - polskie Pompeje
sobota 25 marca 2017
godz. 12.00

Pod koniec roku 2014 Marcin Krzepkowski dzięki analizie zdjęć lotniczych dokonał jednego z najbardziej spektakularnych odkryć archeologicznych w Polsce ostatnich kilkunastu lat. Na terenie pól uprawnych leżących na terenie niewielkiej miejscowości Dzwonowo zidentyfikował ślady...całego miasta, które uległo zagładzie w wyniku wielkopolskiej wojny domowej w XIV wieku. Okazało się, że ziemia kryje dobrze zachowane pozostałości po mieście oraz po ludziach, którzy w nim zamieszkiwali.
Marcin Krzepkowski zaprezentuje rezultaty wykopalisk oraz unikatowe zabytki wydobyte z polskich Pompejów.

Prelegent
Marcin Krzepkowski, absolwent archeologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od kilkunastu lat związany zawodowo z Wielkopolską, a szczególnie z ziemią wągrowiecką. W swoim dorobku ma badania wykopaliskowe na wielu stanowiskach z różnych okresów, w tym na cmentarzyskach kurhanowych czy grodziskach średniowiecznych. Autor kilkunastu cenionych prac na temat odkryć archeologicznych na terenie Wielkopolski.