W blaskach i cieniach napoleońskich orłów. Prusy – Pomorze – Polska 1807

Wernisaż: wtorek 18 kwietnia 2017 r. godz. 17.00
Wystawa potrwa do:27 sierpnia 2017 r.

Muzeum w Koszalinie zaprasza na najnowszą wystawę czasową W blaskach i cieniach napoleońskich orłów. Prusy – Pomorze – Polska 1807
Wernisaż wystawy odbędzie się we wtorek 18 kwietnia o godzinie 17.00. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.

Upływa 210 lat od wydarzeń politycznych i wojskowych, które miały istotne znaczenie dla porozbiorowych losów narodu polskiego: rozgromienia potęgi pruskiej w wyniku napoleońskiej kampanii 1806-1807 r. i ustanowienia traktatem tylżyckim Księstwa Warszawskiego.
W obliczu dokonujących się wówczas przemian Polacy nie pozostali obojętni – lecz na wezwanie gen. Jana Henryka Dąbrowskiego oraz Józefa Wybickiego – czynnie włączyli się do walki
o odzyskanie swojego państwa. Dla nas dzisiaj, szczególnie interesujące jest to, iż na terenie pruskiego Pomorza walczyły polskie grupy operacyjne, których żołnierze docierali także do naszego miasta.
Poprzez wystawę chcemy ukazać historię Polaków walczących o niepodległość „w blaskach napoleońskich orłów” i towarzyszącą jej konfrontację dwóch przeciwstawnych patriotyzmów,
do jakiej doszło wtedy na Pomorzu.
Na wystawie zetkniemy się z niezwykle szerokim zbiorem eksponatów. Od elementów umundurowania, wyposażenia i uzbrojenie wojsk walczących stron (francuskich, polskich, pruskich i angielskich), zabytków kartografii wojskowej, po liczne zabytki ikonograficzne: portrety i sceny batalistyczne odnoszące się do wojny 1806-1807 r., a także druki współczesne zawierające m.in. relacje jej świadków i uczestników. Ciekawostką będą opracowania pruskich wojskowych, pisane tuż po zakończeniu wojny, mieszczące się w swego rodzaju nurcie „rozrachunkowym”, podejmującym analizę przyczyn klęski. Wśród egzemplarzy uzbrojenia zobaczyć będzie można m.in. pruskie szable i pałasze, które jako broń zdobyczna, posłużyły następnie walczącym na Pomorzu kawalerzystom polskim, czy też powszechnie używane przez wojska francuskie karabiny
i karabinki skałkowe, tasaki pruskie i francuskie, a nawet pancerz francuskich kirasjerów – ciężkiej jazdy, która na ówczesnych polach bitewnych szarżowała z zadaniem przełamania szyków przeciwnika (tak jak ongiś czyniła polska husaria).
Wystawa będzie niezwykle atrakcyjna zarówno dla pasjonatów historii, jak i osób chcących poznać bliżej historię regionu.
Autorem i komisarzem wystawy jest dr Tomasz Katafiasz.

Wystawa pochodzi ze zbiorów: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeów Narodowych w Szczecinie, Gdańsku i Poznaniu, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, Biblioteki PAN w Kórniku, Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, muzeów w Słupsku, Człuchowie, Szczecinku, Pile i w Koszalinie oraz kolekcji prywatnych.