Rękodzielnicze Warsztaty Etnograficzne

Maj to czas kwitnienia drzew, wiosennego rozkwitu roślin. W ramach etnograficznych warsztatów rękodzielniczych proponujemy uczestnikom zajęć wykonywanie barwnych kwiatów z bibuły i krepiny.
Nauczymy zasad modelowania tego materiału, pokażemy jakie może przyjmować rozmaite, ciekawe formy. Wykonane kwiaty będziemy wplatać w dekoracyjne wianki sporządzone z siana, suchej trawy i gałązek.
Z myślą o przypadającym w maju Dniu Matki proponujemy także wykonywanie serduszek ze sznura, siana, gałązek zdobionych także bibułowymi kompozycjami.
Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym będą mogły wykonać uproszczone kwiatki .

Podobnie jak w miesiącu poprzednim ofertę kierujemy do wszystkich grup wiekowych:
od przedszkolaka do seniora.
Trudność wykonywanych prac dostosowana będzie do zdolności manualnych danej grupy wiekowej.

Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – dni robocze od poniedziałku do piątku 1 godz. lekcyjna

Taką samą ofertę składamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej przy wydłużonym czasie na realizację zadania do 2 godzin lekcyjnych.

Terminy dla osób indywidualnych:
Warsztaty rodzinne:
6 maja, godz. 12.00-13.30
27 maja, godz. 12.00-13.30
Warsztaty dla dorosłych/pracujących seniorów
6 maja, godz. 10.00-13.00
27 maja, godz. 10.00-11.30
Warsztaty dla seniorów
8 maja, godz. 10.00-13.00
15 maja, godz. 10.00-13.00
22 maja, godz. 10.00-13.00
29 maja, godz. 10.00-13.00

Odpłatność:
szkoły i przedszkola – 5zł od osoby
seniorzy – 5 zł od osoby
sobotnie warsztaty rodzinne – 5 zł od osoby
sobotnie warsztaty dla dorosłych – 5 zł od osoby

Ustalanie terminów
Zgłoszenia zainteresowanych przyjmuje Dział Oświatowy Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37/39, 75-420 Koszalin, tel. 94 343 20 11, fax 341 65 87, e-mail: oswiatowy@muzeum.koszalin.pl