Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w III części programu edukacyjnego „Cztery Pory Tradycji” poświęconego polskim zwyczajom i obrzędom.
Lato, z rozpoczynającą je nocą świętojańską i wieńczącymi dożynkami to kolejny temat w proponowanym cyklu zajęć.
Spotkania przeprowadzane są w sali edukacyjnej muzeum oraz w pomieszczeniach ekspozycyjnych zagrody rybackiej. Lekcje realizowane są przez pracowników Działu Oświatowego muzeum od 23 maja do 23 czerwca i trwają od 20 do 45 minut. Każda z grup może uczestniczyć w jednym lub dwóch spotkaniach odbywających się w ramach części „Od św. Jana do dożynek”.

Tematy zajęć:
1. Od ziarenka do bochenka (ok. 40 minut)
Połączenie wiedzy teoretycznej dotyczącej procesu powstawania pieczywa z prezentacją zabytkowych przedmiotów związanych z młynarstwem i pieczeniem chleba
2. Noc świętojańska (do 20 minut)
Przybliżenie tradycji obchodów nocy świętojańskiej