W Samo Południe

Sobota 16 września 2017

Godz. 12.00

"Jan Matejko - znany i nieznany"

Życie i twórczość Jana Matejki były i są przedmiotem szeregu publikacji.

Marta Kłak-Ambrożkiewicz jako kustosz od wielu lat podejmuje żmudną próbę rekonstrukcji biografii artysty. Dzięki korespondencji - listom, biletom wizytowym, pismom, fotografiom, karykaturom - otrzymujemy niezwykłą ilustrację życia rodzinnego, działalności zawodowej, rozległych kontaktów artystycznych, politycznych oraz życia duchowego Jana Matejki. Wykład to próba uniknięcia generalizacji sądów o Janie Matejce

Marta Kłak-Ambrożkiewicz — absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kustosz, pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie i prowadzi badania nad biografią Jana Matejki, jego kolekcją oraz recepcją twórczości.

Kieruje od wielu lat Muzeum Dom Jana Matejki. Autorka publikacji i wykładów o Matejce, kilkudziesięciu wystaw poświęconych jego działalności artystycznej oraz kolekcjonerskiej. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz innymi krakowskimi uczelniami.