Formy Puste

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy Anny Szklińskiej „Formy Puste”, który odbędzie się w czwartek 23 listopada, o godzinie 17:00 w Galerii Antresola.

„Formy puste”
Obiekty przestrzenne/tkaniny eksperymentalne, wykonane ręcznie autorską techniką. Projekt zrealizowany w latach 2014-16, jako zwieńczenie pracy doktorskiej o tytule „O kompletowaniu i kontemplowaniu wobec form pustych”. Przenikanie. Współistnienie. Transgranicznosć. Płynność. Rozliczne wzajemne wpływy skłaniają do refleksji nad obszarem pojęć/działań, w którym osadzone są moje realizacje… Rzeźba? Obiekt? Przedmiot? Rekwizyt? Element scenografii? Kostium? Ubiór? Tkanina? Miękka Rzeźba?
„Tkanina nosi w sobie tajemnicę… swój własny ciężar… Ciężar i ciepłotę naszego ciała… jego zapach… jest chłonna, posłuszna, intymna i widoczna. Jest jak nasze wnętrze.” Wybrany zapis z dziennika wskazuje na zainteresowanie tkaniną zwłaszcza w jej codziennych aspektach, które od długiego czasu pozostają źródłem moich inspiracji.

Anna Szklińska urodziła się w 1982 r. we Wrocławiu. Jest absolwentką Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, na kierunku Wzornictwo Przemysłowe. Dyplom zrealizowała w Pracowni Projektowania Form Przemysłowych prowadzonej przez prof. Jacka Ojrzanowskiego w 2008 r. 26 stycznia 2016 r. uzyskuje stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej - sztuki projektowe. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Projektowania Spekulatywnego Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.