W Samo Południe - grudzień

Reduta Sułkowskiego pod Kołobrzegiem (1807 rok)

W tym roku mija 210 rocznica detaszowania 1. Pułku Piechoty Legii Poznańskiej pod Kołobrzeg. Walczący u boku Napoleona Bonaparte o wolność naszej ojczyzny żołnierze wchodzili w skład pierwszej polskiej jednostki bojowej, która pojawiła się w okresie nowożytnym na Pomorzu. Wielkopolanie dowodzeni przez księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego przybyli by oblegać nadbałtycką twierdzę.
Przed dwoma laty Muzeum „Patria Colbergiensis”, mieszczącego się w kołobrzeskim ratuszu, zorganizowało ekspedycję badawczą, która ruszyła śladami polskich żołnierzy. Efektem prac poszukiwawczych było odkrycie reliktów założenia ziemnego o charakterze obronnym. Zespół pozyskanych tam zabytków potwierdził użytkowanie odnalezionej reduty przez żołnierzy dowodzonych przez magnata z rydzyńskiego zamku.
O efektach przeprowadzonej kwerendy i o samym odkryciu nieznanej dotąd podkołobrzeskiej reduty opowie nam Robert Maziarz, założyciel muzeum w kołobrzeskim Ratuszu.
Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, na wystawie Pradzieje Pomorza
Wstęp bezpłatny