Muzeum w Koszalinie informuje że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie (http://bip.koszalin.pl/?c=3505) oraz Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum w Koszalinie
( http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/?id=212637 )
zostało opublikowane zapytanie ofertowe dotyczące zwykłego tłumaczenia pisemnego z języka niemieckiego na język polski książki autorstwa Rity Scheller, Jamund. Kreis Köslin in Pommern. Chronik eines Dorfes in Hinterpommern, dargestellt im Spiegel seiner Volkskultur, Lubeck [Lubeka] 1980 r., jako jednego z zadań w projekcie pn. "Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamenńskiej z XIX w.".