Cztery Pory Tradycji

29 maja–22 czerwca 2018

Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w III części programu edukacyjnego „Cztery Pory Tradycji” poświęconego polskim zwyczajom i obrzędom.

Tematy zajęć:
1. Od ziarenka do bochenka (ok. 40 minut)
Połączenie wiedzy teoretycznej dotyczącej procesu powstawania pieczywa z prezentacją zabytkowych przedmiotów związanych z młynarstwem i pieczeniem chleba

2. Noc świętojańska (do 20 minut)
Przybliżenie tradycji obchodów nocy świętojańskiej

Zajęcia są skierowane do grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły), obowiązują zapisy. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmuje Dział Oświatowy tel. 94 343 20 11, e-mail: oswiatowy@muzeum.koszalin.pl
Udział w zajęciach prowadzonych w ramach programu „Cztery pory tradycji” jest bezpłatny.