Lato w Muzeum - zajęcia dla dzieci

25 czerwca – 24 sierpnia 2018 r.

Muzeum w Koszalinie zaprasza młodych mieszkańców Koszalina, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w „Lecie w muzeum” organizowanym w ramach „Akcji Lato Bezpieczne Wakacje 2018”. Impreza dofinansowana jest przez Urząd Miejski w Koszalinie.

Zajęcia edukacyjne w muzeum
Wakacyjne zajęcia edukacyjne rozpoczną się 25 czerwca i będą trwać do 17 sierpnia. Osiem tygodniowych cykli zajęć obejmuje naukę rysunku, rzeźby i ceramiki oraz wiele innych działań. Zajęcia w dziesięcioosobowych grupach odbywają się w plenerze, pracowni edukacyjnej, a także w salach wystawowych Muzeum w Koszalinie od godz. 10.00 do 12.30 (w poniedziałki od 9.00 do 11.30). Praktycznym ćwiczeniom towarzyszą gawędy muzealników oparte o wybrane elementy ornamentyki, historii sztuki, etnografii i archeologii.

Zajęcia teatralne
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 11–15 lat zainteresowanych rozwijaniem zdolności scenicznych, tworzeniem elementów spektaklu Zabytkowego Teatrzyku Lalkowego – nauką interpretacji tekstu, animacji marionetek, zdobywaniem innych umiejętności aktorskich. Grupa, licząca nie więcej niż dziewięciu uczniów, weźmie udział cyklu półtoragodzinnych spotkań rozpoczynających się o godz. 13.
Terminarz zajęć: 10–17 lipca

Spektakl teatru lalek
10 lipca, godz. 9.00
„Księżniczka na ziarnku grochu” – Stowarzyszenie Aktorzy po Godzinach

Plac dawnych gier i zabaw
Prezentacja dawnych gier i zabaw przygotowana przez koszalińskich muzealników, połączona z poka­zem kopii historycznych sprzętów i zabawek; udział dzieci i młodzieży w zajęciach zręcznościowych prowadzonych na dziedzińcu muzeum.
3 lipca, godz. 11–14
17 lipca, godz. 11–14
Plac dawnych gier i zabaw to propozy­cja skierowana głównie do grup zorganizowanych – uczestników półkolonii, zajęć w klubach osiedlowych oraz podopiecznych świetlic środowiskowych.

Bezpłatny wstęp do muzeum
Dzięki środkom uzyskanym z Urzędu Miejskiego wstęp do muzeum dla dzieci i młodzieży z Koszalina od 25 czerwca do 24 sierpnia będzie bezpłatny (po wyczerpaniu środków przeznaczonych na opłatę za bilety, uczniów koszalińskich szkół obowiązuje odpłatność zgodna z cennikiem Muzeum w Koszalinie).

Zasady uczestnictwa
Udział w zajęciach plastycznych, teatralnych, zręcznościowych oraz spektaklu jest bezpłatny. Materiały plastyczne zapewnią organizatorzy. Zgłoszenia przyjmuje Dział Oświatowy muzeum, tel. 94 343 20 11 (liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).