Polski szlachcic w XIX-wiecznej grafice

Wernisaż – czwartek 21 czerwca
Godz. 12.00

Serdecznie zapraszamy na wystawę Polski szlachcic w XIX-wiecznej grafice.
Na wystawie zobaczymy zbiór grafik pochodzących z obszernej publikacji zatytułowanej "Album de Wilna", wydawanej w połowie XIX wieku. Prezentowane barwne litografie były ilustracją pamiętników Jana Chryzostoma Paska, a wykonane zostały przez francuskich rytowników według wzorów znanych polskich malarzy. Album wpisywał się tematycznie i duchowo w najważniejszą ideę przyświecającą sztuce Polski porozbiorowej, przekazania przyszłości bezcennych zabytków przeszłości i popularyzowania rodzimej kultury.

Wystawa ze zbiorów własnych i prywatnych.