Muzeum w Koszalinie informuje że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie http://www.bip.koszalin.pl/?c=3654 oraz Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum w Koszalinie http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/?id=216970 zostało opublikowane zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i wykonania identyfikacji wizualnej zagrody wraz z witryną internetową jako jednego z zadań promocyjnych w projekcie nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 pn. "Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.