Zamknięcie wystawy "Wyspa kulturowa"

W związku z realizacją projektu „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych oraz związanymi z nim planami ekspozycyjnymi informujemy, że wystawa "Wyspa kulturowa. Wieś Jamno pod Koszalinem" prezentowana w zagrodzie z Dąbek będzie dostępna już tylko do 12 września. Od 2019 roku na wystawę poświęconą kulturze jamneńskiej zaprosimy do Jamna, a w muzealnej zagrodzie zaproponujemy nową ekspozycję.