Rodzina dla Niepodległej

Sobota 10 listopada
godz. 11.00-15.00
Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy do wspólnych przygotowań do Narodowego Święta Niepodległości.
Na spotkaniu:
*nauczymy się jak poprawnie składać flagę
*przygotujemy kotyliony
*wykonamy kartki pocztowe
*najmłodsi pod okiem historyka wezmą udział w grach i zabawach edukacyjnych.

Spotkanie jest bezpłatne i na zasadzie drop-in

Do organizacji warsztatów wykorzystane będą materiały edukacyjne przygotowane przez:
1. „Błękitna dla Niepodległej” - Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie;
2. „Teczka Sztubaka” - Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Bank Pocztowy;
3. „Mieszkańcy spod 11” - Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.