Witraże na Pomorzu Zachodnim - nowa publikacja

W grudniu minionego roku nasze muzeum wydało publikację pt. “Witraże na Pomorzu Zachodnim. Sztuka witrażowa do 1945 roku”. To zapis referatów polskich i niemieckich badaczy witraży wygłoszonych na I polsko-niemieckiej konferencji zorganizowanej przez muzeum koszalińskie, poświęconej witrażom w tej części kraju. Pierwsza po wojnie konferencja witrażowa, która odbyła się w 2017 roku w Koszalinie miała zwrócić uwagę na to mało znane zagadnienie sztuki, ale przede wszystkim miała wskazać na pilną potrzebę dalszych badań w tym zakresie. Wydawnictwo skierowane jest do szerokiego odbiorcy: polskiego i niemieckiego, specjalisty w tej dziedzinie i miłośnika sztuki witrażowej, regionalisty i osób stykających się po raz pierwszy z tym zagadnieniem, studentów i młodzieży szkolnej, przedstawicieli kościoła, świata polityki, przedstawicieli placówek kultury i edukacji, ochrony zabytków i mediów.

Publikacja dostępna jest w sklepiku muzealnym oraz internetowym: https://tinyurl.com/yd9az6x9