Muzeum w Koszalinie informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum w Koszalinie zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego zapytania ofertowego na "wykonanie w roku 2019 okresowych, pięcioletnich pomiarów elektrycznych i badań instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach Muzeum w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 37-39 i Grodzkiej 3".

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/?id=226347