Muzeum w Koszalinie informuje, iż wpłynęło pytanie dotyczące ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Budowa instalacji grzewczej, instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowa instalacji elektrycznej budynku etnograficznego (Stodoła) w Muzeum w Koszalinie”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.), udzielił odpowiedzi na zadane pytanie:

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/get_file.php?id=303140