Muzeum w Koszalinie informuje, że w postępowaniu z dnia 02.04.2019 r. w trybie zapytania ofertowego na „Wykonanie w roku 2019 okresowych, pięcioletnich pomiarów elektrycznych i badań instalacji elektrycznych i badań instalacji elektrycznej i odgromowej oraz rocznych badań natężenia oświetlenia awaryjnego w obiektach Muzeum w Koszalinie”, wybrano ofertę firmy ARS ELECTRICA sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk, NIP 5833321943.

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/get_file.php?id=303165