Muzeum w Koszalinie, informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania z dnia 02.04.2019 w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na „wykonaniu w roku 2019 okresowych, pięcioletnich pomiarów elektrycznych i badań instalacji elektrycznej i odgromowej oraz rocznych badań natężenia oświetlenia awaryjnego w obiektach Muzeum w Koszalinie”, udzielono zamówienia wykonawcy: ARS ELECTRICA sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk, NIP 5833321943.

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/get_file.php?id=303278