Muzeum w Koszalinie przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania p.n. „Budowa instalacji grzewczej, instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowa instalacji elektrycznej budynku etnograficznego „Stodoła” w Muzeum w Koszalinie”.

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/get_file.php?id=303430