Muzeum w Koszalinie, informuje o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem są roboty budowlane na zadanie: „Budowa instalacji grzewczej, instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowa instalacji elektrycznej budynku etnograficznego (Stodoła) w Muzeum w Koszalinie (działka nr 124 obręb ewidencyjny 20 przy ul. Młyńskiej w Koszalinie)”.

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/get_file.php?id=303703