W Samo Południe - czerwiec

Sobota 22 czerwca
Godz. 12.00
Wstęp bezpłatny

Ostatnim, przed przerwą wakacyjną, spotkaniem w cyklu „W samo południe” będzie wykład Andrzeja Kasprzaka, pracownika Działu Archeologii Muzeum w Koszalinie. Zaprezentuje on unikatowy zespół przedmiotów (tzw. „skarb”), ukryty w okolicy obecnej wsi Krągłe około 1500 lat temu.
Wówczas to całą Europą wstrząsały liczne niepokoje spowodowane inwazją azjatyckiego ludu Hunów. Pod ich naporem doszło do wielkiej ucieczki plemion barbarzyńskich, zamieszkujących Europę Środkową i Wschodnią na zachód. Z powodu owej wielkiej wędrówki znaleziska z tego okresu są nad wyraz rzadkie. Ówczesne bowiem osady były bardzo krótkotrwałe, a cmentarzyska niewielkie. Na ich tle jednak wyróżniają się spektakularne skarby.
Jeden z nich odkryty został niedawno pod wsią Krągłe, a dzięki wsparciu Grupy Poszukiwawczo-Eksploracyjnej „Parsęta” udało się przeprowadzić tam szeroko zakrojone badania wykopaliskowe.
W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane same przedmioty, a poza tym dowiemy się co działo się w tym czasie na Pomorzu i w całej Europie.

Serdecznie zapraszamy!

Ilustracja: fotografia wykopu badawczego wykonana z drona (fot. M. Mysik)