Zabytek Miesiąca - sierpień

Od 1 sierpnia
Na wystawie Pradzieje Pomorza
Wstęp bezpłatny

W sierpniu prezentujemy unikatowy przedmiot wiążący się z najstarszymi dziejami Pomorza – epoką mezolitu.

W zbiorach naszego muzeum znajduje się szereg zabytków znalezionych jeszcze przed II wojną światową. Jednym z nich jest rogowa motyka, która wiąże się z najdawniejszymi dziejami Pomorza. Historia naszego regionu zaczyna się około 12500 lat p. n. e., kiedy to ostatecznie ustępuje stąd lądolód. Natychmiast uwolnione obszary zajmuje roślinność i zwierzęta, a za nimi przybywają tutaj także pierwsi ludzie.

Stosowane wówczas narzędzia czy przedmioty codziennego użytku wyrabiano z najpowszechniej występujących i najłatwiejszych do zdobycia surowców – drewna, kości i kamienia. Z racji swojej specyfiki przedmioty wykonane z surowców organicznych rzadko zachowują się do naszych czasów. Stąd też każdy z nich jest wyjątkowo cenny i daje nam możliwość pogłębienia wiedzy o tej dawnej epoce.

Prezentowany przedmiot, mający liczący sobie kilka tysięcy lat, znaleziony został w rejonie Słupska, a po wojnie trafił do naszych zbiorów. Wykonany jest z fragmentu poroża jelenia. Służył zapewne do prac ziemnych związanych z pozyskiwaniem roślin jadalnych w czasach kiedy nie znano jeszcze typowego rolnictwa.