Zabytek Miesiąca - wrzesień

Od 3 września
Zabytek Miesiąca
Koło zębate z zegara w wieży koszalińskiego ratusza

Johann David Wendland, koszaliński kronikarz żyjący w XVIII wieku napisał: „Powiada się, że w roku 1308 biskup zezwolił na środku Rynku ratusz wybudować, który według ówczesnej sztuki niewielki i prosty zbudowano. W roku 1540 wraz z większą częścią miasta spalił się ów ratusz, po tym jak 196 lat na tym miejscu przetrwał. Po tym pożarze nowy ratusz postawiono, do którego w 1690 roku dobudowano wieżę wraz z zegarem wybijającym godziny dzwonem pożarowym, a który to ratusz w wielkim pożarze miasta w dniu 11 października 1718 roku spłonął.”

Prezentowane koło zębate stanowiło jeden z elementów tego jednego z najstarszych zegarów w dziejach Koszalina. Zostało ono znalezione w czasie badań wykopaliskowych na rynku w 2008 roku.

Zabytek miesiąca znajduje się na wystawie Pradzieje Pomorza.

Cytat pochodzi z: Johann David Wendland, czyli Zbiór rzeczy rozmaitych historii Miasta Koszalina dotyczących…, oprac. J. Chojecka, A. Heinrich, A. Muszyński, Koszalin, 2006, s. 369.