Zabytek Miesiąca - październik

Od 1 października

Październikowym zabytkiem miesiąca jest kościana pokrywka.
Została ona znaleziona w 2008 roku w czasie wykopalisk na koszalińskim rynku w obrębie dawnego ratusza. Nie wiemy kiedy mogła powstać, ale zapewne datować można ją na średniowiecze lub początek czasów nowożytnych.

Przedmiot zachowany jest w dość dobrym stanie. Duży czworokątny otwór pośrodku sugeruje, iż płytka kościana była pokrywką od skarbonki. Zaskakujący jednak jest znaczny, względem ówczesnych monet, rozmiar. Z czysto użytkowego punktu widzenia uznać można, iż mijało się to z celem. Może jednak puszka ta pełniła inne funkcje? Zapewne stała w jakimś widocznym miejscu, o czym świadczą zdobienia, które chociaż proste urzekają swoją estetyką.

Koszaliński ratusz pełnił funkcje nie tylko siedziby władz miejskich, ale – podobnie jak ratusze w innych miastach – centrum życia towarzyskiego i intelektualnego. Prawdopodobnie zbudowano go pośrodku rynku dopiero ponad 50 lat po powstaniu miasta. Miał on się spalić w 1540 roku. W 1690 roku dobudowano do niego wieżę zegarową. Ostatecznie zaś uległ on całkowitemu zniszczeniu w czasie wielkiego pożaru miasta 11 października 1718 roku.

W ratuszu zbierała się rada miejska z burmistrzem na czele. Była tu także miejska winiarnia, bito monety miejskie, a możny koszaliński ród Schwederów zgromadził tu ogromny księgozbiór.
Prezentowany przedmiot na pewno stanowił wyposażenie którejś z ratuszowych izb. Jakie było dokładnie jego zastosowanie na razie nie wiemy.

Pokrywkę można zobaczyć na wystawie Pradzieje Pomorza.