W Samo Południe - Listopad

Sobota 16 listopada
Godz. 12.00
Wstęp bezpłatny

Cmentarzyska Gotów w Pławnie i Nowym Łowiczu. Wyniki tegorocznych badań wykopaliskowych.

Koszalińskie muzeum już od wielu lat prowadzi badania wykopaliskowe na cmentarzyskach Gotów, ludu zamieszkującego Pomorze w początkach naszej ery. Szczególnie ciekawe są dwa spośród nich – Nowy Łowicz, największa gocka nekropolia kurhanowa w Polsce, a także Pławno, gdzie starożytne groby położone są wokół rewelacyjnie zachowanych kręgów kamiennych.
O tym na jakie pozostałości tego fascynującego ludu natrafiono w obu tych miejscach, opowie nam prowadzący badania archeologiczne, Andrzej Kasprzak.