Muzeum w Drodze

25-30 maja
godz. 10.00-16.00

Muzeum w drodze jest wystawą interaktywną, ale w tradycyjnym rozumieniu tego słowa: nie działają tu komputery, lecz ręce i głowy uczestników, którzy z biernych odbiorców muzealnej oferty stają się współtwórcami i uczestnikami artystycznego dialogu. Są oni zachęcani do podejmowania działań na kilkunastu stanowiskach – działań samodzielnych, choć po opieką i ze wsparciem moderatorów

W założonym przez siebie w 2012 roku Muzeum w drodze Janusz Byszewski realizuje niezwykle wartościowe projekty o wymiarze kameralnym (jednak gromadzące wielką publiczność i wywołujące duży oddźwięk społeczny), przywracające sztuce jej pierwotną funkcję: pozawerbalnego dyskursu o najważniejszych dla pojedynczego człowieka – a poprzez niego dla całego świata – sprawach.

Muzeum w drodze to głęboko przemyślany, cenny w kategoriach edukacyjnych i artystycznych projekt, wpisujący się w tradycję działań najwybitniejszych twórców ruchu Fluxus, takich jak John Cage czy Dick Higgins, konsekwentnie rozwijający zasadę dialogu z odbiorcą, polegającą na zaproszeniu go do udziału w tzw. sytuacjach twórczych (termin wymyślony i wylansowany przez Janusza Byszewskiego). Intelekt i emocje zostały potraktowane jako podstawowe tworzywo kontaktu z publicznością. Zaangażowanie się odbiorcy w przygotowaną przez artystę sytuację twórczą pozwala na wzbogacenie wiedzy o samym sobie i o relacjach ze światem zewnętrznym. Muzeum w drodze to urzeczywistnienie głośnej od pewnego czasu idei muzeum partycypacyjnego, w którym gość muzealny z biernego obserwatora przemienia się we współuczestnika i współtwórcę muzealnych procesów. Muzeum w takim rozumieniu nie jest instytucją o sztywno określonych ramach, lecz żywym organizmem, stale rozwijającym się, przystosowującym do zmian zachodzących w świecie, szukającym odpowiedzi na pytania nurtujące współczesnego człowieka. Przy okazji, posługując się językiem sztuki, „odczarowuje” go, udowadnia, że może być on zrozumiały dla każdego człowieka, że ma charakter uniwersalny, ponadnarodowy, choć w różnych miejscach na świecie może zyskiwać nieco inny akcent.

Dlaczego Muzeum w Koszalinie zaprosiło do siebie Muzeum w drodze? Bo bliskie nam są idee nowego muzealnictwa, według których muzeum, także to instytucjonalne, musi wychodzić poza mury i schematy; nie tylko proponować coś swoim gościom, ale też wsłuchiwać się w ich propozycje; gromadzić wartościowe przedmioty, lecz także dbać o wartości niematerialne; zapraszać do dyskusji, prowokować do zadawania pytań, nie bać się tematów trudnych, ważnych, kontrowersyjnych. Takie muzeum chętnie się odwiedza i z przyjemnością do niego wraca – niezależnie od tego, czy ma formę instytucji, czy artystycznego projektu.

JANUSZ BYSZEWSKI – filolog, artysta, wykładowca akademicki i kurator kultury współczesnej, ceniony w Europie niezależny twórca i animator kultury, wieloletni kurator Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Od ponad 30 lat konsekwentnie realizuje projekty artystyczno-edukacyjne, rozwijające kreatywne myślenie oraz inspirujące do namysłu nad kondycją współczesnego człowieka i otaczającego go świata. Jest twórcą wielu wyróżnianych i nagradzanych projektów, realizowanych w Polsce, Finlandii, Szwecji, Włoszech, Rosji, USA, Singapurze, Senegalu, oraz autorem książek i artykułów, które na stałe weszły do kanonu lektur kuratorów i animatorów kultury.