Osiecki genius loci

Serdecznie zapraszamy na najnowszą wystawę czasową "Osiecki genius loci"

Ideą wystawy jest pokazania fenomenu Osiek jako miejsca przyciągającego artystów – nie od II połowy XX wieku, jak się powszechnie sądzi, lecz już od lat 30. minionego stulecia. Czy był to szereg niepowiązanych ze sobą przypadków, zbiegów okoliczności? Czy jednak istnieje coś takiego jak genius loci, „duch miejsca”, w tym przypadku „duch sztuki”, który skłaniał malarzy i rzeźbiarzy do szukania właśnie w Osiekach miejsca dla swej twórczości (w wieku przypadkach nowatorskiej, odważnej, a przez to niezrozumianej i odrzucanej przez „oficjalne czynniki”, czy to państwa nazistowskiego, czy komunistycznego). Bohaterem wystawy jest zatem MIEJSCE, przedstawione poprzez twórczość, dokumenty, fotografie i wspomnienia ludzi z nim związanych, pokazane w kontekście różnych uwarunkowań artystycznych, politycznych i społecznych. W miejscu tym zaistniały w trzech momentach historycznych trzy różne zjawiska artystyczne, pozornie odrębne, powiązane jednak siecią wątków, które nasza wystawa ma – przynajmniej częściowo – odsłonić.

Osieki znane są dziś przede wszystkim z plenerów organizowanych od lat 60. po początek 80. XX wieku. Traktuje się je jako miejsce rozwoju (niekiedy wręcz kolebkę) polskiej awangardy, gdzie uczono się myśleć nowocześnie i odważnie – nie tylko w sferze artystycznej, lecz także światopoglądowej i politycznej. W Osiekach sztuka powstawała jednak dużo wcześniej, przed II wojną światową, gdy dworek należał do rodziny Hildebrandów. Dzięki artystycznym ambicjom pani domu – Ruth Hildebrand przez majątek przewinęło się wielu artystów, wśród nich tak znanych jak Karl Schmidt-Rottluff, Günter Machemehl czy Max Pechstein. Artyści owi traktowani byli przez nazistów jako przedstawiciele tzw. sztuki zdegenerowanej i właśnie na Pomorzu szukali schronienia oraz miejsca do rozwijania swojej twórczości.

Od 1998 w dworku osieckim Polski Związek Artystów Plastyków organizuje plenery pod hasłem „Czas i miejsce dla sztuki”. Biorą w nich udział artyści polscy i zagraniczni; są wśród nich zarówno twórcy już znani, jak i dopiero zdobywający pozycję w świecie sztuki. Nie jest to kontynuacja „starych” plenerów, lecz zupełnie inny rodzaj artystycznych spotkań, nad którymi jednak – chcemy w to wierzyć – nadal czuwa osiecki genius loci.

Wystawa organizowana jest przez Muzeum w Koszalinie, we współpracy z muzeami polskimi i niemieckimi oraz prywatnymi kolekcjonerami. Towarzyszy jej katalog w językach polskim i niemieckim.

Sponsor wystawy: HMS Architektura

Wystawa potrwa do 9 stycznia 2022 r.