Oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Osiecki genius loci"

Niedziela 28 listopada 2021 r.
Godz. 10.15

Serdecznie zapraszamy na zwiedzanie wystawy "Osiecki genius loci" w towarzystwie kuratora.

Osieki znane są dziś przede wszystkim z plenerów organizowanych od lat 60. po początek 80. XX wieku. Traktuje się je jako miejsce rozwoju (niekiedy wręcz kolebkę) polskiej awangardy, gdzie uczono się myśleć nowocześnie i odważnie – nie tylko w sferze artystycznej, lecz także światopoglądowej i politycznej. W Osiekach sztuka powstawała jednak dużo wcześniej, przed II wojną światową, gdy dworek należał do rodziny Hildebrandów. Dzięki artystycznym ambicjom pani domu – Ruth Hildebrand przez majątek przewinęło się wielu artystów, wśród nich tak znanych jak Karl Schmidt-Rottluff, Günter Machemehl czy Max Pechstein. Artyści owi traktowani byli przez nazistów jako przedstawiciele tzw. sztuki zdegenerowanej i właśnie na Pomorzu szukali schronienia oraz miejsca do rozwijania swojej twórczości.

Oprowadzanie odbędzie się w cenie biletu do muzeum.