Lato

Konkurs historyczny ?Koszalin w PRL?

Muzeum w Koszalinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie historycznym pt. ?Koszalin w PRL?, organizowanym dla uczniów gimnazjów koszalińskich, od 29 kwietnia do 23 maja 2011 r. Finał konkursu odbędzie się 23 maja br., w Muzeum, w ramach obchodów Dni Koszalina. Celem konkursu jest poznanie przez uczniów najnowszej historii swojego miasta, od 1945r., oraz rozbudzenie lokalnego patriotyzmu i budowanie więzi z miejscem zamieszkania.

Zapewniamy uczniom przygotowanie merytoryczne do konkursu w formie bezpłatnych lekcji muzealnych organizowanych przez naszą placówkę. Zwycięzcom konkursu fundujemy atrakcyjne nagrody. Zasady obowiązujące w konkursie przedstawiamy w załączonym Regulaminie.

Zgłoszenia przyjmuje do 29 kwietnia br. organizatorka konkursu mgr Danuta Szewczyk oraz Dział Oświatowy Muzeum, tel. (094) 34 320 11.

Regulamin

[2011] [2009]
[GALERIA - 2011]