Laureaci 2010

Kategoria do lat 14

Nagroda I
Aleksandra Baranowska z Koszalina, lat 14 ? za zestaw zdjęć Uwiecznić przemijające
Nagroda II
Aleksandra Bończak z Łowicza, lat 13 ? za zdjęcia: Czarka, Inny świat
Nagroda III
Barbara Brzęczek z Sosnówki, lat 14 ? za zdjęcie z zestawu Przedmioty z duszą

Kategoria od 15 do 20 lat

Nagroda I
Maksymilian Radawski z Lublina, lat 17 ? za zestaw zdjęć Rozdarcie i zdjęcie Nocne mary
Nagroda II
Maria Wołoszczuk z Katowic, lat 17 ? za zestaw zdjęć Sacrum
Nagroda III
Katerina Bronnikowa z Sankt-Petersburga, lat 16 ? za zestaw zdjęć Miasto widmo i zdjęcie Na daczy

Nagrody specjalne

Nagroda Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec
Malte Wogan z Geschendorf, lat 13 ? za zdjęcie Czerwona nić

Nagroda Ambasadora Republiki Litewskiej
Markas Parmionovas z Šiauliai, lat 16 ? za zestaw zdjęć Noc Muzeów

Nagroda Ambasadora Republiki Słowackiej
Simona Donovalová z Kremnicy, lat 16 ? za zestaw zdjęć Przeznaczone

Wyróżnienie

Katarzyna Ciechowska z Olsztyna, lat 16 ? za zestaw zdjęć Glotowo ? Kalwaria Warmińska
Tomasz Frasoński z Radomia, lat 17 ? za zdjęcie Muzealna struktura
Jelena Madianowa z Biegunic, lat 19 ? za zdjęcia z zestawu Zajrzałam do historii
Magdalena Plottnik z Przyszowic, lat 19 ? za zestaw zdjęć ? Inspiracja Salvadorem Dali
Julia Pszkit z Bolimowa, lat 18 ? za zestaw zdjęć ? Bez aparatu
Klaudia Reddig z Olsztyna, lat 16 ? za zestaw zdjęć Geometria wyobraźni
Magdalena Stańco ze Zwardonia, lat 17 ? za zestaw Stary dom