Laureaci 2011

W kategorii do lat 15

Nagroda I
Anna Juminowa z Sankt-Petersburga, lat 14 ? zestaw zdjęć Petersburg widziany z góry
Nagroda II
Agn? Bendaraviči?t? z Kowna, lat 15 ? zdjęcia: Anioł Stróż Galerii Mykolasa Žilinskasa, Kowneński sobór inaczej
Nagroda III
Zuzanna Kaczorek z Krobii, lat 9 ? zdjęcie Świętowanie, Życie codzienne

W kategorii od 16 do 20 lat

Nagroda I
Jegor Cwietkow z Sankt-Petersburga, lat 16 ? zestaw zdjęć Muzeum zoologiczne
Nagroda II
Karolina Tobijańska z Bydgoszczy, lat 18 ? zdjęcie Wariacje na temat twórczości Józefa Chełmońskiego
Nagroda III
Tomasz Frasoński z Radomia, lat 18 ? zestaw zdjęć W ramie czasu oraz fotokast Od nitki do tkaniny

Nagrody specjalne

Nagroda Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec
Börje Johnsen z Schülp, lat 16 ? zdjęcia: Ostatnia chwała, Światło mroku, Światło reflektora

Nagroda Ambasadora Republiki Litewskiej
Greta Čepulyt? z Šiauliai, lat 16 ? zestaw zdjęć Go

Nagroda Ambasadora Republiki Słowackiej
Dominika Rakovská z Bratysławy, lat 17 ? zdjęcie z zestawu Po życiu

Wyróżnienie

Patrycja Bożek z Polanki Wielkiej, lat 18 ? zdjęcia z zestawu Czaszka według Picassa
Agata Górska z Brzegu, lat 19 ? zdjęcie z zestawu Ofelia
Michał Kamiński z Olsztyna, lat 17 ? zestaw zdjęć Gdańskie zabytki
Krzysztof Korczak z Radomia, lat 18 ? zdjęcia z zestawu Łucznik ? fabryka broni
Gabriela Krystecka z Kiernozi, lat 17 ? zdjęcia: Okno pierwsze, Okno drugie
Natalia Lubojemska z Olsztyna, lat 16 ? fotokast Wspomnienia stoczniowców
Barbara Rochowczyk z Olsztyna, lat 18 ? zdjęcia: Amfory, Takie sobie podwórko
Sebastian Sztramski z Zabrza, lat 18 ? zdjęcia bez tytułu