Informacja o wystawie

W jaki sposób malarstwo współczesne poszerza naszą wiedzę na temat natury? Dlaczego sztuka przestała ukazywać świat tak, jak widzimy go na co dzień? Na czym polega fenomen nowego widzenia natury w malarstwie współczesnym? Zapraszamy Państwa do zmierzenia się z tymi pytaniami i ujrzenia świata w inny niż dotąd sposób.

Wszystkie prace prezentowane na wystawie pochodzą z bogatych zbiorów Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie, głównie z Kolekcji Osieckiej będącej pokłosiem słynnych plenerów awangardowych, które odbywały się nieopodal Koszalina w latach 1963-1981. Zaproponowana na wystawie opowieść składa się z siedmiu rozdziałów, poprzedzonych krótkim prologiem. Każda część poświęcona jest wybranym zagadnieniom związanym z obrazowaniem natury i sposobom ich artystycznego opracowania. Naszą wędrówkę rozpoczynamy od obrazów kolorystycznych i surrealistycznych, następnie poznajemy różnorakie kody abstrakcji oraz zgłębiamy sens osieckich eksperymentów, by na końcu ujrzeć przyrodę przez pryzmat konceptualizmu i refleksji ekologicznej.

Tytuł wystawy – „Horyzonty pejzażu” – ma znaczenie co najmniej podwójne. Po pierwsze odnosi się do jej tematu, sygnalizując współczesne próby wyjścia poza klasyczne formuły malarskiego pejzażu i dążenie do poszerzenia zakresu artystycznych środków wyrazu. Po drugie, horyzont może oznaczać granicę naszej wiedzy i zdolności poznawczych, którą nieustannie przesuwamy. Nasza wystawa ma do tego właśnie zachęcać.

Zapraszamy do zanurzenia się w obrazowej opowieści o nowym widzeniu natury.

Skip to content