Historia muzeum

Wystawa ta była kontynuacją ekspozycji "Koszalin od średniowiecza do współczesności" i przedstawiała najważniejsze problemy i wydarzenia w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym miasta w dwóch różnych systemach: dyktatury (okres PRL) i demokracji (III RP).

Wystawa ta była okazją do refleksji i wyrobienia sobie własnej oceny okresu PRL oraz skoku cywilizacyjnego po 1989 r. Pozwoliła ona porównać obie rzeczywistości - minioną i obecną oraz dostrzec, jak bardzo zmieniło się nasze miasto, warunki życia i my sami.

Ekspozycja podzielona była na dwie strefy: prywatną obywateli i publiczną. Na wystawie zaprezentowane zostały, obok zdjęć i dokumentów urzędowych, także zdjęcia i dokumenty osobowe mieszkańców, świadczące o ich pochodzeniu, aktywności zawodowej, pracy społecznej i postawach obywatelskich. Na wystawie nie zabrało też zabytków i przedmiotów codziennego użytku ze zbiorów Muzeum w Koszalinie.

Twórcami tej wystawy byli po części również mieszkańcy Koszalina, którzy przekazali na nią eksponaty i pamiątki rodzinne. Swoich zbiorów udostępniło nam również wiele instytucji.