Biblioteka

Biblioteka muzealna powstała w 1970 roku. Gromadzi książki i czasopisma z dziedzin związanych z naukową działalnością koszalińskiego muzeum.

Dziś księgozbiór liczy ponad 18 000 woluminów i podzielony jest na dwanaście działów: I - Archeologia; II - Etnografia; III - Antropologia; IV- Numizmatyka; V - Historia; VI - Historia i sztuka; VII - Muzealnictwo; VIII - Pomeranica; IX - Geologia, geografia i nauki o Ziemi; X - Encyklopedie i słowniki; XI - Ekslibris; XII - Konserwatorstwo muzealne. Podobna klasyfikacja obejmuje czasopisma.

Książki pozyskiwane są w dużej mierze dzięki wymianie wydawnictw, jaką muzeum prowadzi z kilkudziesięcioma instytucjami w kraju i za granicą. W miarę możliwości finansowych dokonujemy też zakupów. Prenumerujemy blisko dwadzieścia tytułów czasopism. Jakkolwiek biblioteka powstała głównie z myślą o wspomaganiu działalności naukowej pracowników muzeum i księgozbiór uzupełniany jest pod tym właśnie kątem, to z jej zasobów korzystać mogą wszyscy zainteresowani: uczniowie, studenci, naukowcy, miłośnicy historii i sztuki, badacze dziejów regionu. Dla tych ostatnich szczególnie interesujący jest dział ?Pomeranica?, obejmujący wydawnictwa (także przedwojenne, w języku niemieckim) dotyczące Pomorza.

Muzeum w Koszalinie wydaje również własne materiały: prace naukowe, artykuły pokonferencyjne, informatory i katalogi wystaw. Sztandarowym wydawnictwem są ?Koszalińskie Zeszyty Muzealne?, wychodzące od 1971 roku do dziś.