Czym jest “Otwieranie”?

Dziś przyszedł czas na wyjaśnienie dość enigmatycznego tytułu wystawy przygotowywanej z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia I Pleneru w Osiekach.

Wieloznaczny tytuł można odczytywać na różne sposoby.

Otwieranie:
>>> odnosi się do nowych dróg, jakie w sztuce i teorii sztuki otwierali zapraszani na plenery najwybitniejsi polscy twórcy i krytycy sztuki;
>>> podkreśla fenomen organizacyjny Plenerów, które, jako pierwsza tego typu inicjatywa, stanowiły wzorzec dla późniejszych podobnych przedsięwzięć w Polsce;
>>> nawiązuje do jednego z założeń wystawy, jakim jest uświadomienie odbiorcy, że poruszane na Plenerach w Osiekach wątki artystyczne, społeczne i filozoficzne pozostają aktualne również dzisiaj.

Podsumowując, Otwieranie dotyczy zjawisk, idei i wydarzeń, które miały swój początek lub zostały zapowiedziane podczas Plenerów.

Wszystkie wątki zawarte w tytule rozwinięte będą w przygotowanej przez Muzeum, niezwykle obszernej ekspozycji, na którą serdecznie zapraszamy. Wystawa będzie czynna od 28 listopada 2023 r. do 3 marca 2024 r.

Skip to content