>>> Warsztaty „Otwieranie Wyobraźni”

Zapraszamy na zajęcia związane z naszą nową wystawą „Otwieranie >>> Plenery koszalińskie w Osiekach 1963-1981”. Podczas warsztatów będziemy otwierać się >>> na kontakt ze sztuką nowoczesną.

Wystawa składa się z dzieł sztuki, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niezrozumiałe. Prezentujemy dzieła abstrakcyjne, konceptualne, dokumentację i obiekty związane ze sztuką akcji. Często towarzyszy nam opór i lęk przed kontaktem z tego rodzaju twórczością, ponieważ ciągle pokutuje błędne przekonanie, że do odbioru sztuki współczesnej musimy być specjalnie przygotowani i wyedukowani.

Oferta warsztatowa przygotowana przez Janusza Byszewskiego stawia przede wszystkim na indywidualną interpretację, pobudzenie wyobraźni i otworzenie się na doznania i emocje, które towarzyszą kontaktowi ze sztuką współczesną.

Propozycja skierowana jest do wszystkich grup wiekowych – w trakcie trwania warsztatów dobierane będą najbardziej w danej sytuacji odpowiednie metody.

Uczestnicy warsztatów otrzymają sześcian z zadaniami, które podczas spotkania spróbują rozwiązać wspólnie z edukatorkami. Zadania nie wymagają wiedzy na temat historii sztuki, a jedynie inspirują do pracy z obiektami znajdującymi się na wystawie. Eksponowane prace, mimo swojej pozornej prostoty, są bardzo bogate w treści. Dlatego jednym z założeń programu było stworzenie jak najbardziej sprzyjających warunków dla pobudzenia zainteresowania oraz dla samodzielnego myślenia i zadawania pytań. Podczas warsztatów ważne będą: otwartość, swoboda wypowiedzi i aktywności – bez wartościowania i oceniania.


Program edukacyjny towarzyszący obecnej wystawie został przygotowany przez Janusza Byszewskiego, związanego przez przez niemal trzy dekady z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, gdzie wspólnie z Mają Parczewską tworzyli Laboratorium Edukacji Twórczej. Ich autorska metoda edukacyjna związana jest z pojęciem kreatywności – co ważne, kreatywności nie odnoszącej się do posiadania talentu czy wykształcenia, lecz rozumianej szerzej, poza-artystycznie, jako postawa przełamywania stereotypów w myśleniu i działaniu, otwartość na zmiany i gotowość do podjęcia poszukiwań. Bliska jest im idea aktywnego uczestnictwa odbiorców kultury. Celem działań edukacyjnych powinna być chęć wydobycia indywidualnych zdolności, reagowanie na osobistą wrażliwość i subiektywne potrzeby. W tym celu lepiej sprawdza się projektowanie sytuacji twórczych, zamiast tradycyjnych metod oświatowych, ograniczających się zwykle do ułatwiania i upowszechniania kontaktu z obiektem muzealnym. Animacja muzealna powinna pomagać kształtować osobiste relacje uczestników ze światem sztuki.


>>> Autor programu edukacyjnego: Janusz Byszewski
>>> Opracowanie graficzne: grupa Twożywo
>>> Cena warsztatu: 15 zł od osoby
>>> Zapisy w muzealnym Dziale Edukacji pod numerem telefonu: (94) 343 20 11, wewn. 38

>>> Oprowadzania kuratorskie

Na czym polegał fenomen Plenerów w Osiekach? Dlaczego były one tak ważne i przełomowe dla polskiej sztuki powojennej? Co świadczy o ich wyjątkowości w skali kraju i Europy? Jak wartościowa i znacząca jest zgromadzona w Muzeum w Koszalinie poplenerowa spuścizna, zwana Kolekcją Osiecką? Jednym z celów wystawy „Otwieranie” jest uświadomienie wagi tych wydarzeń oraz wartości kolekcji, która jest ich efektem.

Wystawa zajmuje cztery kondygnacje muzeum. W każdej z sal wystawowych poruszona jest inna problematyka. Począwszy od historii i kulis organizacyjnych plenerów, przez prezentację dzieł sztuki oraz dokumentację działań artystycznych, po multimedialną przestrzeń poświęconą warstwie teoretycznej Spotkań w Osiekach. Tak szeroką tematykę najlepiej przyswajać w towarzystwie osoby, która jest odpowiedzialna za całokształt wystawy, posiada ogromną wiedzę na temat prezentowanych obiektów i chętnie udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania. Prezentacja zbiorów i dokumentacji opatrzona komentarzem, który zwraca uwagę na szczegóły i osadza dane zjawiska w szerszym kontekście z pewnością ułatwi zrozumienie i umożliwi głębszy odbiór wystawy.

Proponujemy oprowadzania kuratorskie dla grup zorganizowanych.

Cena: 50 zł od grupy (oprowadzanie) + bilet na wystawę: 15 zł od osoby

Czas oprowadzania: 60 – 80minut
Zapisy: Dział Sztuki Współczesnej: (94) 343 20 11 wewn. 33
Grupa nie może przekraczać 25 osób.

Skip to content