Historia muzeum

Wystawa prac Zygfryda Barza

Wystawa czynna od 29 marca do 5 maja 2016

Kilkadziesiąt obrazów Zygfryda Barza przedstawiających charakterystyczne miejsca Koszalina ? te istnieją­ce i te znane ze starych rycin ? będzie można zobaczyć na wystawie przygotowanej przez Muzeum w Kosza­linie. Artysta związany z Pomorzem, znany jest głównie dzięki serii grafik prezentujących widoki pomor­skich miast. Tym razem jednak zaprezentuje obrazy ? akwarele i malarstwo akrylowe ? upamiętniające wy­łącznie Koszalin.