Muzeum w Koszalinie

Gabinet Numizmatów i Medali

Monety

Wystawa pt. „Skarby numizmatyczne ze zbiorów własnych Muzeum w Koszalinie”

Termin: 2 czerwca – 30 sierpnia 2015 r.

Otwarcie wystawy: 2 czerwca, godz. 14:00

Wystawa czasowa prezentuje wszystkie skarby numizmatyczne znalezione na terenie byłego województwa koszalińskiego, a które znalazły się w zbiorach Muzeum w Koszalinie. Na podstawie dziewięciu skarbów monet oraz dwóch zespołów monet pozyskanych podczas badań archeologicznych w kościele w Mielnie oraz badań reliktów kościoła w Wyszeborzu ukazany zostanie rozwój form pieniądza, którym posługiwali się mieszkańcy Pomorza w przez szereg stuleci: od XI do XX wieku.

Cztery Pory Tradycji

Lato

Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w III części programu edukacyjnego „Cztery Pory Tradycji” poświęconego polskim zwyczajom i obrzędom.
Lato, z rozpoczynającą je nocą świętojańską i wieńczącymi dożynkami to kolejny temat w proponowanym cyklu zajęć.
Nauczyciele dokonują wyboru formy uczestnictwa dzieci i młodzieży w programie. Mają możliwość spotkania z pracownikiem muzeum wśród eksponatów zgromadzonych na wystawie lub wzięcia udziału w jednym z kilku konkursów przybliżających tematykę prowadzonych zajęć.
Spotkania przeprowadzane są w sali edukacyjnej muzeum oraz w pomieszczeniach ekspozycyjnych zagrody rybackiej. Lekcje realizowane są przez pracowników Działu Oświatowego muzeum od 2 do 26 czerwca i trwają od 20 do 45 minut. Każda z grup może uczestniczyć w jednym lub dwóch spotkaniach odbywających się w ramach części „Od św. Jana do dożynek”.

Wystawa prac Zyty Kalety

Kaleta

Muzeum w Koszalinie wraz z artystką serdecznie zapraszają na wernisaż oraz wystawę prac.

Wystawa czynna do 7 czerwca 2015

Zyta Kaleta
Urodzona 1961 r. w Tarnowie.
Dyplom PWSSP w Poznaniu 1992 r. z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby
w zakresie tkaniny artystycznej.
Pracuje w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Rysuje, tka, szyje.

Wirtualne Muzeum w Koszalinie

Zbiory muzeum

Wirtualne Muzeum w Koszalinie >>

Licencja Creative Commons
Zbiory dostępne są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W jego ramach zdefiniowano m.in. Priorytet „Digitalizacja”. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu jest natomiast wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.