Muzeum w Koszalinie

Zima w muzeum

Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia organizowane w ramach „Zimy w muzeum” od 14 do 24 lutego 2017 r.

Propozycja dla grup zorganizowanych
(od wtorku do piątku, w godzinach 10–14)
Tematy zajęć:
Piernikowe tradycje
Sztuka pięknego pisania
Ważne wydarzenia w dziejach Koszalina
Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji
Jak żyli dawni Jamneńczycy?
Moja przygoda w muzeum – zajęcia plastyczne

Zgłoszenia przyjmowane będą, nie później niż w dniu poprzedzającym wizytę w muzeum, w Dziale Oświatowym (tel. 94 343 20 11). Wszystkie formy zajęć prowadzonych w ramach „Zimy w muzeum”, dzięki dofinansowaniu ze środków Pełnomocnika Prezydenta Koszalina do spraw Uzależnień, są bezpłatne. Materiały zapewniają organizatorzy.

Koszalin 1945-2015. Od dyktatury do demokracji.

Historia muzeum

Wystawa jest kontynuacją ekspozycji "Koszalin od średniowiecza do współczesności" i przedstawia najważniejsze problemy i wydarzenia w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym miasta w dwóch różnych systemach: dyktatury (okres PRL) i demokracji (III RP).

Mamy nadzieję, że wystawa będzie okazją do refleksji i wyrobienia sobie własnej oceny okresu PRL oraz skoku cywilizacyjnego po 1989 r. Pozwoli porównać obie rzeczywistości, minioną i obecną, i dostrzec, jak bardzo zmieniło się nasze miasto, warunki życia i my sami.

Ekspozycja podzielona została na dwie strefy: prywatną obywateli i publiczną. Na wystawie zaprezentujemy obok zdjęć i dokumentów urzędowych, także zdjęcia i dokumenty osobowe mieszkańców, świadczące o ich pochodzeniu, aktywności zawodowej, pracy społecznej i postawach obywatelskich. Ponadto będą również zabytki i przedmioty codziennego użytku ze zbiorów Muzeum w Koszalinie.

Twórcami tej wystawy są również mieszkańcy Koszalina, którzy przekazali na nią eksponaty i pamiątki rodzinne.

Swoich zbiorów udostępniło nam również wiele instytucji.

Przewodnik po Bożym Narodzeniu

Historia

Od 16 grudnia 2016 r. do 10 lutego 2017 r.

Wystawa podsumowuje cykl wystaw poświęconych atrybutom świąt Bożego Narodzenia, prezentowanym w koszalińskim muzeum od 2009 r. w formie monograficznych ekspozycji.

Wystawa ilustruje cały okres Bożego Narodzenia – od wigilii do Trzech Króli, pokazując wszystkie najważniejsze elementy tego niezwykłego czasu, nie ograniczając się przy tym tylko do polskich tradycji.

Sploty i wspomnienia

Giedych

Wystawa prac Bożeny Hanny Giedych

"Sploty i wspomnienia"

Od 21 września 2016 w Galerii Antresola w Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37-39.

Witraże koszalińskiej katedry

Witraże koszalińskiej katedry

Sztuka Koszalina. Witraże koszalińskiej katedry
Wystawa czynna od 22 września 2016.

Z okazji jubileuszu 750-lecia Koszalina Muzeum w Koszalinie przygotowało szczególną wystawę, której tematem są historyczne witraże koszalińskiej katedry pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To wyjątkowe dzieło sztuki stworzone zostało dla miejskiej świątyni i sfinansowane przez lokalną społeczność Koszalina: gminę miejską oraz koszalinian.

Jest to zatem dzieło sztuki o wielowymiarowym znaczeniu dla Koszalina. To jubileusz nie tylko miasta ale także jubileusz 100-lecia istnienia samych katedralnych witraży.

Na wystawie zobaczymy wielkoformatowe zdjęcia witraży z katedry MNP w Koszalinie oraz zabytki sztuki sakralnej. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie wykład Krystyny Rypniewskiej o historii, wartościach artystycznych i duchowych szklanych katedralnych kompozycji.

Wirtualne Muzeum w Koszalinie

Zbiory muzeum

Wirtualne Muzeum w Koszalinie >>

Licencja Creative Commons
Zbiory dostępne są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W jego ramach zdefiniowano m.in. Priorytet ?Digitalizacja?. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu jest natomiast wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.