Muzeum w Koszalinie

W chmurach

Jankowska

Wernisaż wystawy malarstwa Krystyny Jankowskiej "W chmurach".
4 września 2014 o godzinie 17
w Galerii Antresola
w Muzeum w Koszalinie
przy ulicy Młyńskiej 37-39

FIFTY/FIFTY

Szwej

Wystawa czynna od 8 do 31 sierpnia 2014.

Na wystawie zobaczymy wybór czarno-białych fotografii, reprezentujących bogaty dorobek artysty.

Wojtek Szwej ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie, następnie studiował w Kanadzie, gdzie w 1992 roku uzyskał dyplom na L'Université du Québec à Montréal na wydziale projektowania graficznego i komunikacji wizualnej.

Zmierzch żagli na Bałtyku

Żagle

Wystawa grafiki ze zbiorów Wojciecha Lizaka.

Wystawa czynna od 5 lipca 2014 w sali wystawowej muzeum przy ulicy Młyńskiej 37-39.

Wystawa XIX-wiecznej grafiki marynistycznej ze zbiorów szczecińskiego antykwariusza Wojciecha Lizaka.

Jest prezentacją grafiki ilustracyjnej – sztychów publikowanych w zachodnioeuropejskich magazynach ilustrowanych pochodzących z lat 1840-1880.

Obrazuje ogromne – w tamtym czasie – zainteresowanie morzem i wszelkimi zdarzeniami z nim związanymi takimi jak: bitwy morskie, wodowanie nowych jednostek, wygląd portów, nabrzeży, latarni morskich. Ekspozycja ilustruje istnienie wówczas dwóch marynistycznych światów na Bałtyku; z jednej strony portów wciąż jeszcze pełnych żaglowców, z drugiej „nowe” okręty napędzane parą.

Zobaczymy tu ponad 100 kolorowanych drzeworytów i stalorytów wykonanych przez znanych, przede wszystkim, niemieckich grawerów, którzy swe dzieła stworzyli biorąc za pierwowzór obrazy znanych malarzy-marynistów tamtego czasu. Obejrzymy bałtyckie motywy morskie od Rugii i Szczecina po Rygę i Petersburg, ale i okręty budowane w bałtyckich portach na morzach świata.

Uzupełnieniem starych rycin są przedwojenne pocztówki z motywami marynistycznymi jako przykład grafiki użytkowej, a które pochodzą ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i zbiorów prywatnych.

Lato w muzeum

1 lipca – 29 sierpnia 2014 r.

Muzeum w Koszalinie zaprasza młodych mieszkańców Koszalina, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w „Lecie w muzeum” organizowanym w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”. Impreza dofinansowana jest przez Urząd Miejski w Koszalinie.

Zajęcia plastyczne w muzeum
Wakacyjne zajęcia plastyczne rozpoczną się 1 lipca i będą trwać do 21 sierpnia. Cztery dwutygodniowe cykle zajęć obejmują naukę rysunku, rzeźby i ceramiki oraz wiele innych działań. Zajęcia w dziesięcioosobowych grupach odbywają się w plenerze, pracowni edukacyjnej, a także w salach wystawowych Muzeum w Koszalinie od godz. 10 do 12:30. Praktycznym ćwiczeniom towarzyszą gawędy muzealników oparte o wybrane elementy ornamentyki, historii sztuki, etnografii i archeologii.

Wirtualne Muzeum w Koszalinie

Zbiory muzeum

Wirtualne Muzeum w Koszalinie >>

Licencja Creative Commons
Zbiory dostępne są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W jego ramach zdefiniowano m.in. Priorytet „Digitalizacja”. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu jest natomiast wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.