Muzeum w Koszalinie

Informacja dotycząca zapytania ofertowego

Muzeum w Koszalinie zamieszcza informację dotyczącą zapytania ofertowego na wykonie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu identyfikacji wizualnej zagrody wraz z witryną internetową jako jednego z zadań w projekcie nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 pn. „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. (Gmina Miasto Koszalin).

Polski szlachcic w XIX-wiecznej grafice

Polski szlachcic w XIX-wiecznej grafice

Wernisaż – czwartek 21 czerwca
Godz. 12.00

Serdecznie zapraszamy na wystawę Polski szlachcic w XIX-wiecznej grafice.

Informacja o wyniku postępowania

Muzeum w Koszalinie informuje o wyniku postępowania na wykonie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu identyfikacji wizualnej zagrody wraz z witryną internetową jako jednego z zadań w projekcie nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 pn. „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. (Gmina Miasto Koszalin).

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/?id=216970

Deszcz pada na Świątynię!

Deszcz pada na Świątynię!

Wernisaż – czwartek 28 czerwca,
Godz. 13.30

Deszcz pada na świątynię!
Masoni w Koszalinie i na Pomorzu w latach 1777-1933

Serdecznie zapraszamy na wernisaż najnowszej czasowej wystawy w naszym muzeum.
Wernisaż odbędzie się w czwartek 28 czerwca o godzinie 13.30 w sali wystaw czasowych w Pałacu Młynarza (Muzeum w Koszalinie, Młyńska 37-39). Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.

Lato w Muzeum - zajęcia dla dzieci

Lato w Muzeum - zajęcia dla dzieci

25 czerwca – 24 sierpnia 2018 r.

Muzeum w Koszalinie zaprasza młodych mieszkańców Koszalina, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w „Lecie w muzeum” organizowanym w ramach „Akcji Lato Bezpieczne Wakacje 2018”. Impreza dofinansowana jest przez Urząd Miejski w Koszalinie.

Zajęcia edukacyjne w muzeum

Muzeum w Koszalinie poszukuje pracownika na stanowisko rzemieślnika

Muzeum w Koszalinie poszukuje pracownika na stanowisko rzemieślnika

Opis stanowiska:

- konserwacja oraz drobne naprawy przedmiotów w użytkowaniu pracowników,
- drobne prace remontowe na terenie Muzeum i obiektach należących do firmy,
- montaż i demontaż wystaw stałych i czasowych,
- utrzymanie obiektów w należytym porządku,
- nadzorowanie bieżącej konserwacji sprzętu,
- zgłaszanie awarii przełożonym,
 przestrzeganie procedur panujących w firmie dbanie o powierzone mienie,
 usuwanie awarii drobnych wodociągowo – kanalizacyjnych,

W Samo Południe - Czerwiec

W Samo Południe - Czerwiec

sobota 23 czerwca
godz. 12.00
Wstęp bezpłatny

Odkrywamy tajemnice koszalińskich masonów.

Już za kilka tygodni odbędzie się wernisaż niezwykłej wystawy, na której będzie można poznać dzieje koszalińskich masonów.

Informacja o zamieszczeniu zapytania ofertowego

Muzeum w Koszalinie informuje że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie (http://www.bip.koszalin.pl/?c=3644) oraz Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum w Koszalinie (http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/?id=216970) zostało opublikowane zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i wykonania identyfikacji wizualnej zagrody wraz z witryną internetową jako jednego z zadań promocyjnych w projekcie nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 pn.

Cztery Pory Tradycji

Cztery Pory Tradycji

29 maja–22 czerwca 2018

Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w III części programu edukacyjnego „Cztery Pory Tradycji” poświęconego polskim zwyczajom i obrzędom.

Tematy zajęć:
1. Od ziarenka do bochenka (ok. 40 minut)
Połączenie wiedzy teoretycznej dotyczącej procesu powstawania pieczywa z prezentacją zabytkowych przedmiotów związanych z młynarstwem i pieczeniem chleba

2. Noc świętojańska (do 20 minut)
Przybliżenie tradycji obchodów nocy świętojańskiej

Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze - Czerwiec

Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze - Czerwiec

Czerwcowe Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze dla dorosłych i seniorów wyjaśnią technikę powstawania filcu. Będzie można przekonać się jak podczas procesu spilśniania puszysta wełna przypominająca strukturą miękką watę zamienia się w zbity, sztywny i mocny filc. Wykorzystując technikę zwaną „filcowaniem na mokro” będzie można wykonać etui na telefon, sakwę lub kwiatek.

Rodzinne warsztaty przypadające tym razem na 23.06.2018 poświęcimy tradycji Nocy Świętojańskiej i sporządzaniu wianków z polnych kwiatów.

Warsztaty rodzinne