Muzeum w Koszalinie

W Samo Południe - Marzec

W Samo Południe - Marzec

Sobota 31 marca
Godz. 12.00
Wstęp bezpłatny

Obóz jeniecki w Modrolesie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Pawłem Urbaniakiem, pracownikiem Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz członkiem Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii PERUN. Opowie on o byłym obozie jenieckim Stalag Luft IV Gros Tychow, miejscu przetrzymywania zestrzelonych lotników alianckich podczas działań wojennych nad III Rzeszą w czasie II Wojny Światowej. Na początku 1945 roku przebywało w obozie około 10 000 jeńców.

Spotkanie w Realu 4

Spotkanie w Realu 4

Wernisaż - piątek 23 marca, godz.17.00
Wstęp na wernisaż jest bezpłatny

Serdecznie zapraszamy na czwartą edycję wystawy interdyscyplinarnej artystów współczesnych z całego kraju, którzy prezentują swą twórczość w galeriach internetowych. Inicjatorem i pomysłodawcą spotkań „w realu” jest koszaliński twórca Waldemar Jarosz.

Zabytek Miesiąca - Marzec

Zabytek Miesiąca - Marzec

W marcu w cyklu Zabytek Miesiąca będziemy mogli zobaczyć szklaną butelkę z Malty.

Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze - Marzec

Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze - Marzec

Etnograficzne warsztaty rękodzielnicze w miesiącu marcu wprowadzą uczestników w barwną plastykę obrzędową związaną z Wielkanocą.
Poznając tajniki bibułkarstwa wykonywać będziemy kwiaty, a te posłużą jako elementy zdobnicze przy tworzeniu palm wielkanocnych. Będzie można również wykonać kwiatki o charakterze czysto dekoracyjnym i wplatać je np. w ozdobne wianki, lub warkocze z suchych traw.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Muzeum w Koszalinie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania z dnia 07.02.2018 r. o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na zwykłym tłumaczeniu pisemnym z języka niemieckiego na język polski książki autorstwa Rity Scheller, Jamund. Kreis Köslin in Pommern. Chronik eines Dorfes in Hinterpommern, dargestellt im Spiegel seiner Volkskultur, Lubeck [Lubeka]1980 jako jednego z zadań w projekcie nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 pn.

Informacja o zamieszczeniu zapytania ofertowego

Muzeum w Koszalinie informuje że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie (http://bip.koszalin.pl/?c=3505) oraz Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum w Koszalinie
( http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/?id=212637 )

Nowe nabytki - monety z koszalińskiej mennicy

Nowe nabytki - monety z koszalińskiej mennicy

30 listopada na konferencji prasowej zaprezentowaliśmy najnowsze nabytki muzeum. Nasze zbiory wzbogaciły się o trzy srebrne talary oraz jeden złoty dukat. Monety zostały wybite w koszalińskiej mennicy i pochodzą z czasów panowania księcia pomorskiego Bogusława XIV (bite w latach 1629, 1631, 1634, 1635). Już w styczniu zaprosimy Państwa do zapoznania się z numizmatami w ramach cyklu "Zabytek Miesiąca".

Koszalin 1945-2015. Od dyktatury do demokracji.

Historia muzeum

Wystawa jest kontynuacją ekspozycji "Koszalin od średniowiecza do współczesności" i przedstawia najważniejsze problemy i wydarzenia w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym miasta w dwóch różnych systemach: dyktatury (okres PRL) i demokracji (III RP).

Mamy nadzieję, że wystawa będzie okazją do refleksji i wyrobienia sobie własnej oceny okresu PRL oraz skoku cywilizacyjnego po 1989 r. Pozwoli porównać obie rzeczywistości, minioną i obecną, i dostrzec, jak bardzo zmieniło się nasze miasto, warunki życia i my sami.

Ekspozycja podzielona została na dwie strefy: prywatną obywateli i publiczną. Na wystawie zaprezentujemy obok zdjęć i dokumentów urzędowych, także zdjęcia i dokumenty osobowe mieszkańców, świadczące o ich pochodzeniu, aktywności zawodowej, pracy społecznej i postawach obywatelskich. Ponadto będą również zabytki i przedmioty codziennego użytku ze zbiorów Muzeum w Koszalinie.

Twórcami tej wystawy są również mieszkańcy Koszalina, którzy przekazali na nią eksponaty i pamiątki rodzinne.

Swoich zbiorów udostępniło nam również wiele instytucji.

Wirtualne Muzeum w Koszalinie

Zbiory muzeum

Wirtualne Muzeum w Koszalinie >>

Licencja Creative Commons
Zbiory dostępne są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W jego ramach zdefiniowano m.in. Priorytet ?Digitalizacja?. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu jest natomiast wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.