Muzeum w Koszalinie

Hejnał na Rockowo

Hejnał na Rockowo

sobota 19 maja
Godz. 19.30-20.30

Grasz na bębnach, gitarze, ukulele, flecie, drumli czy innym instrumencie muzycznym? Weź udział w naszym przeglądzie podczas BaRockowej Nocy Muzeum i zgarnij 500 zł!

By wziąć udział w przeglądzie należy przygotować własną interpretację koszalińskiego hejnału – fragmentu „Pieśni o Ziemi Koszalińskiej” Władysława Turowskiego i zaprezentować ją podczas BaRockowej Nocy Muzeów 19 maja pomiędzy godz. 19.30-20.30.

Uwaga! Należy zgłosić swój udział w przeglądzie do 18 maja pod numerem tel. 94 343 20 11

Kolorowy jubileusz

Kolorowy jubileusz

Wernisaż 26 kwietnia
Godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy na wernisaż jubileuszowej wystawy Włodzimiery Kolk.

Włodzimiera Kolk to jedna z najbarwniejszych postaci koszalińskiego środowiska twórczego.
W 2018 roku przypada pięćdziesiąta rocznica jej pracy twórczej, stąd pomysł na dużą wystawę w Muzeum, gdzie kilka jej prac stanowi część kolekcji w Dziale Sztuki Współczesnej.

Giełda kolekcjonerska 14 Kwietnia

14 kwietnia, godz. 11–14, Giełda kolekcjonerska, sala edukacyjna Muzeum w Koszalinie

Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze - Kwiecień

Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze - Kwiecień

Kwietniowe Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze skierowane do osób dorosłych i seniorów przybliżą kolejną technikę ludowej plastyki - wycinankę.

Spotkanie w Realu 4

Spotkanie w Realu 4

Do 27 maja

Serdecznie zapraszamy na czwartą edycję wystawy interdyscyplinarnej artystów współczesnych z całego kraju, którzy prezentują swą twórczość w galeriach internetowych. Inicjatorem i pomysłodawcą spotkań „w realu” jest koszaliński twórca Waldemar Jarosz.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Muzeum w Koszalinie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania z dnia 07.02.2018 r. o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na zwykłym tłumaczeniu pisemnym z języka niemieckiego na język polski książki autorstwa Rity Scheller, Jamund. Kreis Köslin in Pommern. Chronik eines Dorfes in Hinterpommern, dargestellt im Spiegel seiner Volkskultur, Lubeck [Lubeka]1980 jako jednego z zadań w projekcie nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 pn.

Informacja o zamieszczeniu zapytania ofertowego

Muzeum w Koszalinie informuje że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie (http://bip.koszalin.pl/?c=3505) oraz Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum w Koszalinie
( http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/?id=212637 )

Nowe nabytki - monety z koszalińskiej mennicy

Nowe nabytki - monety z koszalińskiej mennicy

30 listopada na konferencji prasowej zaprezentowaliśmy najnowsze nabytki muzeum. Nasze zbiory wzbogaciły się o trzy srebrne talary oraz jeden złoty dukat. Monety zostały wybite w koszalińskiej mennicy i pochodzą z czasów panowania księcia pomorskiego Bogusława XIV (bite w latach 1629, 1631, 1634, 1635). Już w styczniu zaprosimy Państwa do zapoznania się z numizmatami w ramach cyklu "Zabytek Miesiąca".

Koszalin 1945-2015. Od dyktatury do demokracji.

Historia muzeum

Wystawa jest kontynuacją ekspozycji "Koszalin od średniowiecza do współczesności" i przedstawia najważniejsze problemy i wydarzenia w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym miasta w dwóch różnych systemach: dyktatury (okres PRL) i demokracji (III RP).

Mamy nadzieję, że wystawa będzie okazją do refleksji i wyrobienia sobie własnej oceny okresu PRL oraz skoku cywilizacyjnego po 1989 r. Pozwoli porównać obie rzeczywistości, minioną i obecną, i dostrzec, jak bardzo zmieniło się nasze miasto, warunki życia i my sami.

Ekspozycja podzielona została na dwie strefy: prywatną obywateli i publiczną. Na wystawie zaprezentujemy obok zdjęć i dokumentów urzędowych, także zdjęcia i dokumenty osobowe mieszkańców, świadczące o ich pochodzeniu, aktywności zawodowej, pracy społecznej i postawach obywatelskich. Ponadto będą również zabytki i przedmioty codziennego użytku ze zbiorów Muzeum w Koszalinie.

Twórcami tej wystawy są również mieszkańcy Koszalina, którzy przekazali na nią eksponaty i pamiątki rodzinne.

Swoich zbiorów udostępniło nam również wiele instytucji.

Wirtualne Muzeum w Koszalinie

Zbiory muzeum

Wirtualne Muzeum w Koszalinie >>

Licencja Creative Commons
Zbiory dostępne są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W jego ramach zdefiniowano m.in. Priorytet ?Digitalizacja?. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu jest natomiast wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.