Muzeum w Koszalinie

Giełda Kolekcjonerska - lipiec

Giełda Kolekcjonerska - lipiec

Sobota 14 lipca
Godz. 11.00-14.00
Wstęp bezpłatny

Deszcz pada na Świątynię!

Deszcz pada na Świątynię!

Deszcz pada na Świątynię!
Masoni w Koszalinie i na Pomorzu w latach 1777-1933
Wystawa potrwa do 10 września

Serdecznie zapraszamy na pierwszą w Polsce wystawę poświęconą koszalińskiemu i pomorskiemu wolnomularstwu.

Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze - Lipiec

Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze - Lipiec

W lipcu Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze poświęcimy technice filcowania wełny owczej. Zapoznamy z tajnikami filcowania na mokro i na sucho. Nauczymy się wszelkich niuansów procesu spilśniania czyli obróbki wełny czesankowej w celu uzyskania barwnego filcu. Artystyczne filcowanie pozwoli uzyskać akwarelowe efekty przenikania kolorów. Pokażemy jak uzyskać efektowne struktury materiału łącząc czesankę z tkaninami, włóczką, filcem syntetycznym. Wykonywane będą różnego rodzaju kwiaty.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Muzeum w Koszalinie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania z dnia 03.07.2018 r. o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu identyfikacji wizualnej zagrody wraz z witryną internetową jako jednego z zadań w projekcie nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 pn.

Informacja o zamieszczeniu zapytania ofertowego

Muzeum w Koszalinie informuje że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie http://www.bip.koszalin.pl/?c=3654 oraz Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum w Koszalinie http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/?id=216970 zostało opublikowane zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i wykonania identyfikacji wizualnej zagrody wraz z witryną internetową jako jednego z zadań promocyjnych w projekcie nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 pn.

Informacja dotycząca zapytania ofertowego 20.06.2018

Muzeum w Koszalinie zamieszcza informację dotyczącą zapytania ofertowego na wykonie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu identyfikacji wizualnej zagrody wraz z witryną internetową jako jednego z zadań w projekcie nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 pn. „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. (Gmina Miasto Koszalin).

Informacja dotycząca zapytania ofertowego

Muzeum w Koszalinie zamieszcza informację dotyczącą zapytania ofertowego na wykonie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu identyfikacji wizualnej zagrody wraz z witryną internetową jako jednego z zadań w projekcie nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 pn. „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. (Gmina Miasto Koszalin).

Polski szlachcic w XIX-wiecznej grafice

Polski szlachcic w XIX-wiecznej grafice

Wernisaż – czwartek 21 czerwca
Godz. 12.00

Serdecznie zapraszamy na wystawę Polski szlachcic w XIX-wiecznej grafice.

Informacja o wyniku postępowania

Muzeum w Koszalinie informuje o wyniku postępowania na wykonie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu identyfikacji wizualnej zagrody wraz z witryną internetową jako jednego z zadań w projekcie nr RPZP.04.09.00-32-0026/16-00 pn. „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. (Gmina Miasto Koszalin).

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/?id=216970

Lato w Muzeum - zajęcia dla dzieci

Lato w Muzeum - zajęcia dla dzieci

25 czerwca – 24 sierpnia 2018 r.

Muzeum w Koszalinie zaprasza młodych mieszkańców Koszalina, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w „Lecie w muzeum” organizowanym w ramach „Akcji Lato Bezpieczne Wakacje 2018”. Impreza dofinansowana jest przez Urząd Miejski w Koszalinie.

Zajęcia edukacyjne w muzeum