Muzeum w Koszalinie

Sploty i wspomnienia

Giedych

Wystawa prac Bożeny Hanny Giedych

"Sploty i wspomnienia"

Od 21 września 2016 w Galerii Antresola w Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37-39.

Nowości w koszalińskim muzeum

1 złoty - tyle od niedawna za bilet wstępu na wystawy w Muzeum w Koszalinie płacą kombatanci i weterani poszkodowani w misjach pokojowo-stabilizacyjnych.

To nasza odpowiedź na apel środowiska osób, które zostały poszkodowane podczas wykonywania zadań bojowych w polskich kontyngentach wojskowych.

W połowie września koszalińskie muzeum wprowadziło też drobną zmianę zasad udostępniania wystaw. Wejścia na ekspozycje grup i osób zwiedzających indywidualnie odbywają się co pół godziny. Z powodów organizacyjnych grupy nie mogą liczyć więcej niż 25 osób.

Pierwszeństwo wejścia mają ci zwiedzający, którzy uzgodnili wizytę wcześniej – telefonicznie lub osobiście.

Takie zasady będą obowiązywały do połowy maja.

Witraże koszalińskiej katedry

Witraże koszalińskiej katedry

Sztuka Koszalina. Witraże koszalińskiej katedry

Wernisaż wystawy odbędzie się 22 września 2016 o godzinie 17.00 w sali wystawowej Muzeum przy ulicy Młyńskiej 37-39

O godzinie 17:30 - wykład Krystyny Rypniewskiej
pt. "Katedralne witraże - sztuka, historia, treść."
W stulecie istnienia

Z okazji jubileuszu 750-lecia Koszalina Muzeum w Koszalinie przygotowało szczególną wystawę, której tematem są historyczne witraże koszalińskiej katedry pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To wyjątkowe dzieło sztuki stworzone zostało dla miejskiej świątyni i sfinansowane przez lokalną społeczność Koszalina: gminę miejską oraz koszalinian.

Jest to zatem dzieło sztuki o wielowymiarowym znaczeniu dla Koszalina. To jubileusz nie tylko miasta ale także jubileusz 100-lecia istnienia samych katedralnych witraży.

Na wystawie zobaczymy wielkoformatowe zdjęcia witraży z katedry MNP w Koszalinie oraz zabytki sztuki sakralnej. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie wykład Krystyny Rypniewskiej o historii, wartościach artystycznych i duchowych szklanych katedralnych kompozycji.

Muzealne Spotkania z Fotografią

Konkursy

Wystawa czynna od 15 września w sali wystawowej Muzeum przy ulicy Młyńskiej 37-39.

XVI Muzealne Spotkania z Fotografią, których finał odbędzie się we wrześniu 2016 roku, to międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży organizowany przez Muzeum w Koszalinie pod patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego oraz minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej.

Wystawa potrwa do 13 listopada 2016 roku.

Muzealne Spotkania z Fotografią

Museum Meetings with Photography

Muzeálne stretnutia s fotografiou

Junge Fotografen in europäischen Museen

Музейные встречи с фотографией

Muziejiniai susitikimai su fotografija

[2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001]

Karta wolnego wstępu - regulamin >>

Zabytek Miesiąca

Zabytek miesiąca

Opanowanie techniki wytopu brązu było jednym z przełomów w dziejach ludzkości.

We wrześniu, w archeologicznym cyklu Zabytek Miesiąca zaprezentujemy siekierkę brązową, powstałą ponad 2,5 tysiące lat temu, w tym ważnym okresie, w jednym z centrów metalurgicznych.

Odkryta ona została przypadkowo w 2016 roku w zachodniej części byłego województwa koszalińskiego.

Skarby Koszalińskiego Muzeum

Skarb

W sali wystawowej na I piętrze udostępnimy Państwu jeden z najnowszych nabytków muzeum - XIX-wieczny srebrny puchar paradny.

Kufel z 1898 roku wykonany ze srebra, wewnątrz złocony o wysokości 40 cm i wadze 3,5 kg. Wykonany techniką kucia, odlewu i repusowania.

Według rytej inskrypcji umieszczonej na dnie stopy naczynia został zaprojektowany i wykonany przez Paula Pfeiffera złotnika z Kołobrzegu. Korpus naczynia ozdobiono 45 obiektami numizmatycznymi: monetami i medalami. 31 z nich to okazałe monety pochodzące z wielu księstw, królestw oraz miast wchodzących w skład państwa niemieckiego.

Wirtualne Muzeum w Koszalinie

Zbiory muzeum

Wirtualne Muzeum w Koszalinie >>

Licencja Creative Commons
Zbiory dostępne są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W jego ramach zdefiniowano m.in. Priorytet „Digitalizacja”. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu jest natomiast wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.