Muzeum w Koszalinie

Promocja książki Anny Gut

Historia muzeum

Muzeum w Koszalinie
zaprasza na promocję książki Anny Gut
„Et in funere perennitas.
Nowożytne epitafia drewniane na Pomorzu Środkowym”
,
która odbędzie się w środę 25 listopada 2015 roku
o godzinie 14.00 w Sali Oświatowej Muzeum
przy ul. Młyńskiej 37-39

Historia muzeum
Plakat (wysoka rozdzielczość) >>

Poetyckie klimaty

Poetyckie klimaty

Wystawa grupy "Paleta"
Czynna od 8 października 2015
w Galerii Antresola
w Muzeum w Koszalinie
przy ulicy Młyńskiej 37-39

Wirtualne Muzeum w Koszalinie

Zbiory muzeum

Wirtualne Muzeum w Koszalinie >>

Licencja Creative Commons
Zbiory dostępne są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W jego ramach zdefiniowano m.in. Priorytet „Digitalizacja”. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu jest natomiast wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.