Muzeum w Koszalinie

Gabinet Osobowości

Gabinet

Muzeum w Koszalinie zaprasza do udziału w najnowszych zajęciach przeznaczonych dla młodzieży zatytułowanych Gabinet Osobowości.

O zajęciach:
Bycie w muzeum i oglądanie dzieł sztuki zwykle opiera się na poczuciu dużego dystansu wobec oglądanych obiektów. Często pochodzą one z odległej epoki, przedstawiają nieznane współcześnie osoby i sytuacje, bywają zupełnie abstrakcyjne, a ich opisy częściej dotyczą autora/autorki niż przedstawionych osób/rzeczy/sytuacji. Działanie, które proponujemy, zachęca, aby ten rodzaj relacji do dzieł sztuki zastąpić innym — pozwalającym na poznanie eksponatów (oraz siebie w kontakcie z nimi) z zupełnie innej strony. Warsztat nie korzysta z typowego dla muzeów języka specjalistycznego (języka kuratorów, historyków sztuki, konserwatorów itp.), lecz opiera się na metodach treningu interpersonalnego oraz ćwiczeniach integracyjnych. Jego założeniem jest personifikacja wybranego dzieła sztuki oraz włączenie go do grupy biorącej udział w spotkaniu — tak, by stał się jej pełnoprawnym członkiem. Zadaniem uczestników będzie m.in. wymyślenie nowym „osobom” imion, wyobrażenie sobie historii ich życia oraz zadanie im codziennych i niecodziennych pytań. A to wszystko, by lepiej poznać obiekt, samych siebie oraz spojrzeć na muzeum jako miejsce spotkania.

Ami, druh i inne

Aparaty

Wystawa aparatów i sprzętu fotograficznego z kolekcji Jacka Przybyszewskiego.

18 września – 16 listopada 2014

Jacek Przybyszewski, koszalinianin, urodzony w Złotowie w 1961 roku, od 1991 roku mieszkaniec Au­stralii. Tam narodziła się jego pasja kolekcjonerska. Bogaty zbiór zapoczątkował kupiony – „z tęsknoty za krajem” – aparat fotograficzny Druh Synchro z 1959 roku. Dzisiejsza kolekcja to niemal sto apara­tów produkowanych w Polsce w latach 1898–1986. Wśród nich przedwojenne: Filma, Korona, Korona Tankette, Sida, oraz powojenne: Alfa, Ami, Druh, Fenix, Start, Zefir b. Największą dumą kolekcjonera są, wyróżniające się wzornictwem i kolorystyką, małoobrazkowe Alfy produkowane od 1961 do 1968 roku przez Warszawskie Zakłady Fotooptyczne. „Wyglądają jakby przeniesione zostały z powieści fan­tastyczno-naukowej. Owalna obudowa z aluminium i wklęsłe okienko wizjera przypominają batyskaf, a wszystko w kolorach od błękitu przez groszek i granat po wiśnię i róż.” – tak opisuje je właściciel ko­lekcji. Wśród najstarszych aparatów wyróżnia drewniany aparat lwowskiej wytwórni Edmunda Brodkowskiego wraz z obiektywem słynnej polskiej firmy Phos Varsovie, ze sklepu Antoniego Lar­ischa z Krakowa wyprodukowany w koncu XIX wieku (1898-1899), niewielką Sidę Optykę z fabryki zegarków K. Żelazkiewicza i E.Niepanicza, aparat Filma i różne wersje Korony.

Muzeum inspiruje

Zofia Iwaszkiewicz i Klaudia Grzebieluch z Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie zostały laureatkami XXXVI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda w Muzeum organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu.
Zofia na konkurs przygotowała zestaw 4 prac wykonanych piórkiem i tuszem, przedstawiających dziedziniec naszego muzeum. Klaudia zainspirowała się wystawą stałą „Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji”i stworzyła kolaż zatytułowany „Noc Muzeów”.

Opiekunką młodych adeptek sztuk pięknych była, również nagrodzona, Pani Maria Karpińska.
Jest to duży sukces, na konkurs zostały nadesłane 2224 prace ze 139 ośrodków w kraju i za granicą (Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Gruzja, Indonezja, Litwa, Łotwa, Serbia, Słowenia, Turcja, Ukraina). Jury przyznało 18 nagród i 33 wyróżnienia. Nagrodziło też 18 nauczycieli (opiekunów plastycznych, instruktorów i muzealników).

Konkurs organizowany jest corocznie. Dzieci i młodzież po wizycie w muzeum i zapoznaniu się ze zbiorami wykonują jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych. Mogą to być prace związane tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddające nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu, bądź specyfikę działalności danej instytucji.

Nagrodzonym uczestniczkom i ich opiekunce serdecznie gratulujemy.

W chmurach

Jankowska

Wystawa malarstwa Krystyny Jankowskiej "W chmurach"
czynna od 4 września 2014
w Galerii Antresola
w Muzeum w Koszalinie
przy ulicy Młyńskiej 37-39

Wirtualne Muzeum w Koszalinie

Zbiory muzeum

Wirtualne Muzeum w Koszalinie >>

Licencja Creative Commons
Zbiory dostępne są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W jego ramach zdefiniowano m.in. Priorytet „Digitalizacja”. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu jest natomiast wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.