Muzeum w Koszalinie

Jarmark Jamneński

Historia muzeum

5 lipca 2015, godz. 11-17

Jarmark zaplanowany na 5 lipca odbędzie się w ramach II edycji Festiwalu Pełnia Życia. Oprócz stałych atrakcji, czyli licznego udziału artystów i rękodzielników, odbędą się pokazy i warsztaty różnych technik rękodzielniczych, a dodatkową atrakcją będzie występ zespołu Dudi Kapela – koszalińskiej kapeli podwórkowej.

W lecie muzeum czynne codziennie!

Wzorem poprzednich lat,w lipcu i sierpniu wystawy Muzeum w Koszalinie będzie można zwiedzać we wszystkie dni tygodnia - także w poniedziałki.

Większość muzeów w Polsce wyznacza dzień, w którym wystawy nie są udostępniane. W koszalińskim Muzeum takim dniem jest poniedziałek.

W lecie zmieniamy tę zasadę: tradycyjnie w lipcu i sierpniu nasze wystawy będzie można zwiedzać codziennie w godz. 10-17.

Chcemy w ten sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych gości, a w szczególności wypoczywających na Pomorzu turystów z innych regionów kraju i cudzoziemców. W wakacje większość z nas ma przecież więcej czasu na podróże i poznawanie kultury i przeszłości bliskich i całkiem odległych miejsc.

Zapraszamy do odwiedzania koszalińskiego Muzeum!

Lato w muzeum

29 czerwca – 28 sierpnia 2015 r.

Muzeum w Koszalinie zaprasza młodych mieszkańców Koszalina, uczniów szkół podstawowych, gim­nazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w „Lecie w muzeum” organizowanym w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”. Impreza dofinansowana jest przez Urząd Miejski w Koszalinie.

Zajęcia plastyczne w muzeum
Wakacyjne zajęcia plastyczne rozpoczną się 29 czerwca i będą trwać do 21 sierpnia. Osiem tygodnio­wych cykli zajęć obejmuje naukę rysunku, rzeźby i ceramiki oraz wiele innych działań. Zajęcia w dzie­sięcioosobowych grupach odbywają się w plenerze, pracowni edukacyjnej, a także w salach wystawo­wych Muzeum w Koszalinie od godz. 10.30 do 13. Praktycznym ćwiczeniom towarzyszą gawędy muze­alników oparte o wybrane elementy ornamentyki, historii sztuki, etnografii i archeologii.

Spotkanie w realu

Spotkanie w realu

Wystawa czynna od 11 czerwca 2015
w Galerii Antresola w Muzeum w Koszalinie przy ulicy Młyńskiej 37-39

Pomysłodawcą tej wystawy jest Wal Jarosz, koszaliński artysta malarz i organizator różnych działań plastycznych. Jest także bardzo aktywny w Internecie, należy do wielu grup artystycznych na różnych stronach i portalach. -Tam poznaję mnóstwo bardzo ciekawych osób. Ale nasze prace oglądamy najczęściej tylko na monitorze komputera. – mówi Wal Jarosz – i pomyślałem, że byłoby ciekawie zderzyć ich ze sobą w realnej galerii a Koszalinowi zaproponować interesującą wystawę.

Na zaproszenie odpowiedziało 13 twórców z całej Polski. Dla większości to pierwsza wystawa w naszym mieście. Artyści pracują w różnych technikach. Wystawa jest więc interdyscyplinarna, bowiem zobaczymy ceramikę, prace w drewnie, malarstwo sztalugowe, grafikę. Organizator postawił artystom tylko jeden warunek – ze względu na rozmiary galerii „Antresola” prace nie mogły być zbyt duże. Poza tym każdy autor miał możliwość zaprezentowania wybranych przez siebie dowolnych dwóch prac.

Internet daje cudowne możliwości prezentowania swoich prac szerokiemu gronu miłośników sztuki. Oglądamy jednak obrazy, rzeźby, inne wytwory sztuki płaskie, na ekranach monitorów i …samotnie. Nic jednak nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z twórcą a przede wszystkim z dziełem sztuki, z jego fakturą, blaskiem, zapachem farby…

W realu wszystko może się okazać inne, cieplejsze i prawdziwsze, choć nie zawsze idealne. Nie zapominajmy o tym.

Gabinet Numizmatów i Medali

Monety

Wystawa pt. „Skarby numizmatyczne ze zbiorów własnych Muzeum w Koszalinie”

Termin: 2 czerwca – 30 sierpnia 2015 r.

Wystawa czasowa prezentuje wszystkie skarby numizmatyczne znalezione na terenie byłego województwa koszalińskiego, a które znalazły się w zbiorach Muzeum w Koszalinie. Na podstawie dziewięciu skarbów monet oraz dwóch zespołów monet pozyskanych podczas badań archeologicznych w kościele w Mielnie oraz badań reliktów kościoła w Wyszeborzu ukazany zostanie rozwój form pieniądza, którym posługiwali się mieszkańcy Pomorza w przez szereg stuleci: od XI do XX wieku.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Cztery Pory Tradycji

Lato

Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w III części programu edukacyjnego „Cztery Pory Tradycji” poświęconego polskim zwyczajom i obrzędom.
Lato, z rozpoczynającą je nocą świętojańską i wieńczącymi dożynkami to kolejny temat w proponowanym cyklu zajęć.
Nauczyciele dokonują wyboru formy uczestnictwa dzieci i młodzieży w programie. Mają możliwość spotkania z pracownikiem muzeum wśród eksponatów zgromadzonych na wystawie lub wzięcia udziału w jednym z kilku konkursów przybliżających tematykę prowadzonych zajęć.
Spotkania przeprowadzane są w sali edukacyjnej muzeum oraz w pomieszczeniach ekspozycyjnych zagrody rybackiej. Lekcje realizowane są przez pracowników Działu Oświatowego muzeum od 2 do 26 czerwca i trwają od 20 do 45 minut. Każda z grup może uczestniczyć w jednym lub dwóch spotkaniach odbywających się w ramach części „Od św. Jana do dożynek”.

Wirtualne Muzeum w Koszalinie

Zbiory muzeum

Wirtualne Muzeum w Koszalinie >>

Licencja Creative Commons
Zbiory dostępne są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W jego ramach zdefiniowano m.in. Priorytet „Digitalizacja”. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu jest natomiast wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.