Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.muzeum.koszalin.pl

Muzeum w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Muzeum w Koszalinie.

• Data publikacji strony internetowej: 2015-06-15.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-15.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

*Brak widoczność aktywnych elementów przy nawigacji klawiaturą.
*Brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna w przeglądarce.
*Brak mapy strony i wyszukiwarki.
*Brak tekstów alternatywnych do plików graficznych.
*Większość zdjęć i grafik została opublikowana przed wejściem w życie ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Bogna Buziałkowska. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 343 12 20 wew. 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Bogna Buziałkowska –Kierownik Działu Promocji i Rozwoju. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 94 343 12 20 wew. 36 lub pisać na e-mail buzialkowska@muzeum.koszalin.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy. Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Centrum Informacyjno-Doradcze dla Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Adres
1. Zachodniopomorskie
2. Koszalin
3. Koszalin
4. Koszalin
5. Młyńska 37-39
6. 75-420

Parking
7. Nie mamy parkingu.
8. Parking jest bezpłatny.
9. Bezpłatny parking miejski znajduje się po przeciwnej stronie bramy muzeum. Znajdują się tam dwa oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Pies asystujący
10. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
11. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku
12. Wejście główne znajduje się od ul. Młyńskiej. Prowadzą do niego dwa schodki zejściowe. Drzwi zabytkowe, otwierane do wewnątrz. Trzeba użyć siły. W przypadku trudności o skorzystanie z dzwonka znajdującego się po prawej stronie. Asystent pomoże w przejściu.
13. Wejście dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się od strony dziedzińca, od ul. Dąbrowskiego. Wejście jest na poziomie gruntu. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Prosimy o zadzwonienie dzwonkiem. Znajduje się się po prawej stronie, na prawidłowej wysokości. Do zwiedzającego wyjdzie asystent, który będzie towarzyszył gościowi podczas zwiedzania.

Przestrzeń za wejściem
14. Do holu prowadzą zabytkowe drzwi wahadłowe. Trzeba je pchnąć. Za drzwiami znajduje się kasa i punkt obsługi. Obecnie nie posiadamy usługi tłumacza na język migowy - w trakcie załatwiana.

Ciągi poziome
15. Pomieszczenia znajdują się na 5 kondygnacjach.
16. Wszystkie korytarze są dostępne.
Ciągi pionowe
17. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
18. Możesz skorzystać z windy.

Schody
1. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
2. Stopnie są oznaczone kontrastowo

Winda
3. Drzwi windy otwierają się automatycznie
4. Szerokość drzwi wynosi 130 centymetrów
5. Winda znajduje się w budynku
6. Winda znajduje się w centralnej w łączniuku pomiędzy młynem a kamienicą. Od wejścia głównego prowadzi do niej korytarz z pochylnią z poręczami, od strony dziedzińca na poziomu gruntu, pięć metrów od drzwi.
7. Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
8. Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
9. W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 721 459 111

Pomieszczenia
19. Około 90% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.