Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież szkolną na lekcje muzealne prowadzone przez pracowników merytorycznych muzeum. Ich celem jest rozbudzenie zainteresowania uczniów przeszłością, zabytkami oraz muzeum jako instytucją chroniącą i przybliżającą przeszłość. Spotkania w większości tematycznie związane z aktualnymi ekspozycjami odbywają się w salach wystawowych muzeum przy ulicy Młyńskiej 37/39. Informacje o aktualnych ekspozycjach znajdują się na stronach dotyczących wystaw stałych i wystaw czasowych.

Dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

Jak żyli dawni jamneńczycy?
Prezentacja kultury jamneńskiej, przedmiotów dla niej charakterystycznych, a także obiektów zabytkowej architektury ludowej (budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze). Zajęcia odbywają się w zagrodzie rybackiej oraz w kuźni pomorskiej.
Czas trwania – 45 minut

Ważne wydarzenia w dziejach Koszalina
Przybliżenie historii Koszalina (od założenia miasta do końca XX wieku), wydarzeń mających wpływ na jego rozwój, omówienie wybranych eksponatów zgromadzonych na wystawie „Koszalin od średniowiecza do współczesności”.
Czas trwania – 45 minut

Co to jest muzeum?
Zapoznanie uczniów z muzeum jako instytucją gromadzącą zabytki oraz eksponatami jako źródłami historycznymi. Podczas zajęć prowadzonych w sali wystawowej uczestnicy poznają pojęcia: muzeum, zbiór, eksponat, zabytek, kolekcja, kustosz, archeolog, etnograf. Mają również możliwość dotknięcia niedostępnych zazwyczaj eksponatów.
Czas trwania – 45 minut

Na wprost, w trzech czwartych lub z profilu
Pokaz i omówienie sposobów portretowania postaci w różnych epokach. Tworzenie własnych portretów przy pomocy kostiumów nawiązujących do znanych dzieł malarstwa europejskiego i aparatu fotograficznego (stroje i rekwizyty zapewnia muzeum, sprzęt fotograficzny – uczniowie biorący udział w spotkaniu).
Czas trwania – 45 minut

Czy natura może być martwa?
Próba stworzenia przez uczestników zajęć obrazu przedstawiającego martwą naturę, poprzedzona omówieniem zagadnień związanych z tym tematem (wprowadzenie pojęć: kompozycja, tło, światłocień, faktura, rekwizyt). Zamiast tradycyjnych środków malarskich – własny aparat fotograficzny lub telefon komórkowy.
Czas trwania – 45 minut

Piernikowe tradycje
Zajęcia teoretyczno-praktyczne dotyczące sposobu powstawania pierników – samodzielne wykonanie słodkich przysmaków przy użyciu kopii dawnych form piernikowych, prezentacja przypraw korzennych używanych do wypieku oraz ciekawostek dotyczących „piernego" ciasta. Zajęcia realizowane w listopadzie i grudniu.
Czas trwania – 45 minut

Małe wykopaliska
Zabawa edukacyjna ułatwiająca poznanie tajników pracy archeologów – poszukiwanie przedmiotów przy pomocy wykrywacza metali i sporządzanie dokumentacji znalezisk. Możliwość przyjrzenia się z bliska najbardziej typowym zabytkom archeologicznym (biżuterii, grotom, naczyniom ceramicznym itp.).
Zajęcia realizowane na muzealnym dziedzińcu, od kwietnia do października.
Czas trwania – 45 minut

Sztuka pięknego pisania
Zajęcia teoretyczno-praktyczne przybliżające sztukę kaligrafii, czyli starannego i estetycznego pisania. Uczestnicy poznają historię pisma i książki, a woskowe tabliczki, stylusy, gęsie pióra, kałamarze, drewniane pulpity i wzorniki kaligrafii, pomogą uczniom wczuć się w rolę średniowiecznego skryby.
Czas trwania – 45 minut

Mancala i hnefatafl
Spotkanie w całości poświęcone dwóm dawnym i częściowo zapomnianym grom: mancali – jednej z najstarszych form towarzyskiej rywalizacji i hnefataflowi – ulubionej rozrywce Wikingów, przypominającej popularne szachy. Uczniowie, po przyswojeniu nieskomplikowanych zasad gry, zmierzą się w turnieju wyłaniającym najlepszych graczy (na zwycięzców czeka niespodzianka!).
Czas trwania – 60 minut

Kamienne kręgi Gotów w Grzybnicy
Zwiedzanie unikatowego stanowiska archeologicznego zachowanego w formie rezerwatu archeologicznego – cmentarzyska z kręgami kamiennymi starożytnych Gotów (I–III w.n.e.)
Czas trwania – 45 minut (dojazd i powrót – ok. 1 godz., transport we własnym zakresie)

Pradzieje Pomorza
Omówienie oraz zaprezentowanie na przykładzie różnego rodzaju zabytków archeologicznych, zakresu dorobku kultury materialnej i duchowej dawnych kultur zamieszkujących tereny Pomorza na przestrzeni dziejów, tj. od najdawniejszych czasów epoki kamienia do okresu późnego średniowiecza i nowożytności. Zajęcia powiązane ze zwiedzaniem stałej wystawy muzeum w budynku archeologii „Pradzieje Pomorza”.
Czas trwania – 45 minut

Koszt zajęć w muzeum – 50 zł, poza siedzibą muzeum – 50 zł oraz koszty dojazdu i delegowania pracownika.
Koszt zajęć „Piernikowe tradycje” – 4 zł od osoby.
Przyjmujemy grupy liczące do 30 osób.
Prosimy o wcześniejsze poinformowanie w przypadku rezygnacji z umówionego terminu.