Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież szkolną na lekcje muzealne prowadzone przez pracowników merytorycznych muzeum. Ich celem jest rozbudzenie zainteresowania uczniów przeszłością, zabytkami oraz muzeum jako instytucją chroniącą i przybliżającą przeszłość. Spotkania w większości tematycznie związane z aktualnymi ekspozycjami odbywają się w salach wystawowych muzeum przy ulicy Młyńskiej 37/39. Informacje o aktualnych ekspozycjach znajdują się na stronach dotyczących wystaw stałych i wystaw czasowych.

Dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ważne wydarzenia w dziejach Koszalina
Przybliżenie historii Koszalina (od założenia miasta do końca XX wieku), wydarzeń mających wpływ na jego rozwój, omówienie wybranych eksponatów zgromadzonych na wystawie „Koszalin od średniowiecza do współczesności”.
Czas trwania – 45 minut

Co to jest muzeum?
Zapoznanie uczniów z muzeum jako instytucją gromadzącą zabytki oraz eksponatami jako źródłami historycznymi. Podczas zajęć prowadzonych w sali wystawowej uczestnicy poznają pojęcia: muzeum, zbiór, eksponat, zabytek, kolekcja, kustosz, archeolog, etnograf. Mają również możliwość dotknięcia niedostępnych zazwyczaj eksponatów.
Czas trwania – 45 minut

Na wprost, w trzech czwartych lub z profilu
Pokaz i omówienie sposobów portretowania postaci w różnych epokach. Tworzenie własnych, fotograficznych portretów w kostiumach nawiązujących do znanych dzieł malarstwa europejskiego (stroje i rekwizyty zapewnia muzeum, sprzęt fotograficzny – uczniowie biorący udział w spotkaniu).
Czas trwania – 45 minut

Piernikowe tradycje
Zajęcia teoretyczno-praktyczne dotyczące sposobu powstawania pierników – samodzielne wykonanie słodkich przysmaków przy użyciu kopii dawnych form piernikowych, prezentacja przypraw korzennych używanych do wypieku oraz ciekawostek dotyczących „piernego" ciasta.
Czas trwania – 70 minut

Małe wykopaliska
Zabawa edukacyjna ułatwiająca poznanie tajników pracy archeologów – poszukiwanie przedmiotów przy pomocy wykrywacza metali i sporządzanie dokumentacji znalezisk. Możliwość przyjrzenia się z bliska najbardziej typowym zabytkom archeologicznym (biżuterii, grotom, naczyniom ceramicznym itp.).
Zajęcia realizowane na muzealnym dziedzińcu, od kwietnia do października.
Czas trwania – 45 minut

W pracowni tkackiej
Zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy dowiedzą się jak działają miniaturowe ręczne krosna, czym różni się wątek od osnowy, jak wygląda czółenko i ile trudu trzeba włożyć w wykonanie nawet niewielkiej tkaniny.
Czas trwania – 90 minut.

Średniowieczny Koszalin (1266–1480)
Koszalin w świetle źródeł pisanych, od lokowania miasta przez biskupa kamieńskiego, po schyłek średniowiecza. Opowieść o rzemiośle, handlu i mieszczanach.
Czas trwania – 45 minut

Koszalin w państwie zachodniopomorskim (1480–1653)
Jak wyglądał Koszalin i jaką pełnił funkcję w czasach władztwa Gryfitów? Poznamy miasto oraz książęcy zamek.
Czas trwania – 45 minut

Koszalin jako miasto garnizonowe w latach 1713–1919
W dziejach Koszalina jedną z ważniejszych grup społecznych byli i nadal są, żołnierze z miejscowego garnizonu. Przez wiele lat stacjonowały tu różne formacje, które w znaczącym stopniu odcisnęły swe piętno na mieście.
Czas trwania – 45 minut

Kat – nietypowy rzemieślnik w społeczności miejskiej
Kat to postać ambiwalentna – z jednej strony niezbędna do wykonywania kar „na gardle”, ale z drugiej strony otoczona powszechnym strachem i pogardą. W czasie zajęć dowiemy się czym zajmował się ten funkcjonariusz miejski.
Czas trwania – 45 minut

Góra Chełmska – miejsce kultów pogańskich i ośrodek chrześcijański
Góra Chełmska to jedno z najciekawszych miejsc w Koszalinie – pełne historii, zabytków i legend. Dowiemy się jaką funkcję miejsce to pełniło przez długie stulecia.
Czas trwania – 45 minut

Dzieje koszalińskiej loży wolnomularskiej Maria pod Złotym Mieczem (1777–1933)
Dzieje ruchu wolnomularskiego w Koszalinie. Kim byli wolnomularze? Czym się zajmowali? Gdzie mieściła się loża? Jakie pamiątki po nich pozostały?
Czas trwania – 45 minut

Pradzieje Pomorza
Zarys pradziejów Pomorza – od pierwszych rolników, poprzez metalurgów epoki brązu, wojowników epoki żelaza, Gotów, po słowiańskich przybyszy. Poznamy wytwory ręki ludzkiej znajdowane przez archeologów na Pomorzu. Poznamy świat dawnych wyobrażeń i wierzeń. Zajęcia powiązane ze zwiedzaniem stałej wystawy muzeum w budynku archeologii „Pradzieje Pomorza”.
Czas trwania – 45 minut

Klasztor cysterek w Koszalinie w pryzmacie źródeł pisanych i znalezisk archeologicznych
Dzieje klasztoru cysterek ufundowanego przez biskupa kamieńskiego Hermanna von Gleichen w 1288 roku. Konwent ów istniał w Koszalinie do lat 30. XVI wieku, kiedy to Pomorze przyjęło protestantyzm. Dowiemy się jak wyglądał klasztor i jakie pełnił funkcje w średniowiecznym mieście.
Czas trwania – 45 minut

Od rynku po przedemieścia. Koszalin w świetle znalezisk archeologicznych
Prezentacja znalezisk archeologicznych z terenu Koszalina. Uczestnicy dowiedzą się jak wyglądało miasto i jak zmieniało się przez stulecia.
Czas trwania – 45 minut

Początki Koszalina w świetle źródeł archeologicznych
Kto założył Koszalin? Jaką miał pełnić rolę w średniowieczu i czy podołał tym oczekiwaniom? Dlaczego powstał właśnie w tym miejscu?
Czas trwania – 45 minut

Goci nad Bałtykiem
Na przełomie er na Pomorze przybył tajemniczy lud Gotów. Byli to pierwsi mieszkańcy Pomorza, którzy pozostawili po sobie źródła pisane. Dzięki temu możemy prześledzić ich historię nie tylko na podstawie zabytków archeologicznych.
Czas trwania – 45 minut

Nowy Łowicz – cmentarzysko Gotów na poligonie drawskim
Opowieść o największym w Polsce cmentarzysku kurhanowym Gotów. Dlaczego niektórych palono, a niektórych grzebano nie spalonych? Prezentacja najciekawszych zabytków odkrytych w trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych tu od 1988 roku.
Czas trwania – 45 minut

Gockie kręgi kamienne w Pławnie. Magiczne miejsce
Prezentacja jednego z ciekawszych miejsc związanych z ludem Gotów na Pomorzu. To tam około dwóch tysięcy lat temu podejmowano ważne decyzje dla lokalnej społeczności.
Czas trwania – 45 minut

Kamienne kręgi w Grzybnicy
(lekcja muzealna na terenie Rezerwatu Archeologicznego „Kamienne Kręgi” w Grzybnicy)
Oprowadzanie po rezerwacie archeologicznym w Grzybnicy (około 30 km na południe od Koszalina). Opowieść o gockich kręgach kamiennych – ich znaczeniu i funkcji.
Czas trwania – 45 minut (dojazd i powrót – ok. 1 godz., transport we własnym zakresie)

Groby olbrzymów. Grobowce megalityczne na Pomorzu
Prezentacja megalitów, monumentalnych grobowców z epoki kamienia. Dla kogo je budowano? Kto wznosił te pomniki? Jak wyglądają obecnie?
Czas trwania – 45 minut

Wojna, mit i magia. Archeologia epoki brązu
Epoka brązu to fascynujący okres w dziejach Pomorza. To wówczas w dziejach człowieka pojawiła się postać uważana jeszcze obecnie za wyjątkową i magiczną – kowal. Prezentacja najciekawszych zabytków i znalezisk z tej epoki.
Czas trwania – 45 minut

Dla przedszkoli

Zajęcia z elementami ®Sensoplastyki
Zabawa kolorami, wodą i formą. Zajęcia rozwijające wyobraźnię i zdolności manualne dla najmłodszych
Koszt: w zależności od liczby chętnych. Opłata pokrywa koszt zakupu materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć.
Czas trwania – 90 minut

Dla liceów

Gabinet osobowości
Bycie w muzeum i oglądanie dzieł sztuki zwykle opiera się na poczuciu dużego dystansu wobec oglądanych obiektów. Często pochodzą one z odległej epoki, przedstawiają nieznane współcześnie osoby i sytuacje, bywają zupełnie abstrakcyjne, a ich opisy częściej dotyczą autora/autorki niż przedstawionych osób/rzeczy/sytuacji. Działanie, które proponujemy, zachęca, aby ten rodzaj relacji do dzieł sztuki zastąpić innym, pozwalającym na poznanie eksponatów (oraz siebie w kontakcie z nimi) z zupełnie innej strony.
Czas trwania – 90 minut

Koszt zajęć w muzeum – 2 zł/osoba, poza siedzibą muzeum – 50 zł oraz koszty dojazdu i delegowania pracownika.
Koszt zajęć „Piernikowe tradycje” oraz „W pracowni tkackiej” – 4 zł od osoby.
Przyjmujemy grupy liczące do 30 osób.
Prosimy o wcześniejsze poinformowanie w przypadku rezygnacji z umówionego terminu.