Laureaci 2005

Kategoria do 14 lat

Nagroda II
Adam Markowski z Tarnowa, lat 14 ? zestaw zdjęć Okna

Nagroda III
Martyna Budziosz z Kołobrzegu, lat 12 ? zdjęcia: Nie dbać o bagaż, ani o bilet..., Trzymając
w ręku ster już zniszczony..., Między nami wagonami, Pod napięciem

Wyróżnienie
Kasper Wieliczko z Olsztyna, lat 14 ? zdjęcie z zestawu Opowieść o wiatrakach

Kategoria od 15 do 20 lat

Nagroda I
Aleksandra Śnieżek z Jeleniej Góry, lat 19 ? całość prac

Nagroda II
Lea Lovišková z Bratysławy, lat 18 ? zestaw zdjęć Fantastyczny świat

Nagroda III
Lukáš Teren z Bratysławy, lat 17 ? zestaw zdjęć Ludzie i technologia
Nagroda specjalna za twórczą interpretację tematu
Natalia Swietlikowa z Sankt-Petersburga, lat 19 ? zdjęcie Ślady czasu

Wyróżnienie
Łukasz Chrzanowski ze Świdnika, lat 15 ? zdjęcie z zestawu A czas płynie
Anna Drobiec z Katowic, lat 19 ? zestaw zdjęć Bitwa pod Grunwaldem
Jan Kutkowski z Radomia, lat 16 ? zestaw zdjęć Ptaki odleciały gdzieś bardzo daleko
Anna Majsjuk z Sankt-Petersburga, lat 16 ? zdjęcie A co wy tu robicie!?
Anna Mickiewicz z Tomaszkowa, lat 17 ? zestaw zdjęć Tryby historii
Martina Šimkovičová z Bratysławy, lat 16 ? zestaw zdjęć Saga rodzinna
Milena Suchodolska z Nowego Dworu Mazowieckiego, lat 16 ? zdjęcie Fortepian Chopina
Natalia Swietlikowa z Sankt-Petersburga, lat 19 ? zdjęcie z zestawu Trąby
Grzegorz Zapała z Lublina, lat 20 ? zdjęcie Zmierzch