Muziejiniai susitikimai su fotografija – Tarptautinis vaikų ir jaunimo konkursas
Globoja:

Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministras
Lenkijos Respublikos švietimo ministras
Organizatorius:

Košalino muziejus
Rėmėjai:

Košalino savivaldybė
Mokytojų tobulinimosi centras Košaline
Dalyvavimo taisyklės

Konkurso tikslai:
1. Platus muziejų dalyvavimas švietimo procese
2. Poreikio bendrauti su muziejumi formavimas vaikams ir jaunimui
3. Ugdyti mokinių aktyvumą pasitelkiant regioninio švietimo procesą
4. Skatinti vaikų ir jaunimo smalsumą, ugdyti jų estetinį skonį ir meninius sugebėjimus
5. Formuoti jaunosios kartos kūrybišką santykį su muziejumi

Dalyvavimo sąlygos:
1. Konkurse gali dalyvauti visų švietimo įstaigų ugdytiniai, bet ne vyresni nei 20 metų
2. Konkursui pateiktų fotografijų objektas- muziejaus ekspozicija arba jos fragmentas (atskiri eksponatai ar jų grupės), pagalbinė muziejaus bazė (moksliniai kabinetai, restauracinės dirbtuvės ir t. t.), o taip pat muziejaus pastatai, jų architektūrinės detalės, aplinka, arba senovės paminklai, eksponuojami po atviru dangumi
3. Konkurse taip pat gali dalyvauti mokiniai, kurie savo susitikimą su muziejumi (pamoka muziejuje, užsiėmimas muziejaus fotoateljė, ekskursija i etnografinį muziejų) pristatys fotoreportažo, fotofeljetono ar fotoesė forma
4. Fotografavimui muziejuje turi būti gautas muziejaus administratoriaus leidimas
5. Kiekvienas autorius gali atsiųsti 5 savarankiškai sukurtas fotografijas
6. Juodai baltų arba spalvotų fotografijų formatas negali būti mažesnis nei 20 x 30 cm
7. Siųsti neįrėmintus ir nepasportuotus darbus
8. Rekomenduojama siųsti darbus standžioje pakuotėje tarpininkaujant mokyklai, įmonei ar organizacijai, rengusiai konkursui
9. Kitoje kiekvienos nuotraukos pusėje turi būti aiškiai nurodyta: autoriaus vardas ir pavardė, amžius, darbo pavadinimas arba darbų ciklo pavadinimas, mokyklos arba organizacijos pavadinimas ir adresas, vadovo vardas ir pavardė ir atžyma "MSzF 2018"
10. Kartu su fotografijomis turi būti atsiųsta aiškiai užpildyta dalyvio paraiška, kurią galima rasti internete: www.mszf.px.pl/zglo/lit.doc
11. Prie skaitmeninių fotografijų būtina pridėti elektroninę JPG arba TIF formato, originalaus dydžio ir rezoliucijos nuotraukų versiją
12. Konkurse taip pat gali dalyvauti mokiniai parengę su muziejumi susijusį multimedijinį fotoreportažą (fotokastą).
13. Kiekvienas autorius gali pateikti 1 savarankiškai sukurtą fotokastą.
14. Fotografijų ciklas, pateiktas multimedijinio reportažo forma gali būti papildytas garsu, užrašais, trumpa filmuota medžiaga, grafika.
15. Fotokasto trukmė negali viršyti 3 minučių.
16. Multimedijinis reportažas turi būti įrašytas į CD ar DVD, MOV formatu (suspaudimas: H264, rekomenduojama rezoliucija: 720 x 576 / 768 x 576, kadrai per sekundę: 25) arba WMV formatu (Windows Movie Maker).
17. Fotokastas ne lenkų ar anglų kalba turi būti subtitruotas arba dubliuotas anglų kalba.
18. CD ar DVD su multimedijiniu fotoreportažu turi būti aprašytas ant disko viršelio (aprašo schema – 9 punktas).
19. Su multimedijiniu fotoreportažu turi būti siunčiama įskaitomai užpildyta „Dalyvio paraiška - fotokastas”. Anketa puslapyje www.mszf.px.pl/zglo/lit_cast.doc

Konkurso rezultatai:
1. Darbus vertina organizatorių sudaryta žiuri komisija
2. Visiems laureatams ir jų vadovams bus pranešta apie konkurso žiuri sprendimą
3. Konkurso rezultatai bus paskelbti muziejaus internetiniame puslapyje

Papildomos sąlygos:
1. Organizatoriai neatsako už fotografijų sugadinimą siuntimo metu
2. Nebus vertinamos fotografijos neatitinkančios konkurso taisyklių
3. Žiuri turi teisę atrinkti eksponavimui vieną arba kelias fotografijas iš ciklo
4. Organizatoriai pasilieka teisę nemokamai spausdinti nuotraukas reklaminiais tikslais ((internete, spaudoje, televizijoje, parodos kataloge ir plakatuose, o taip pat kitose su konkursu susijusiose publikacijose)
5. Visos nuotraukos nuo jų gavimo momento tampa organizatorių nuosavybe
6. Konkursui atsiųsti darbai negrąžinami

Konkurso terminai:
1. Darbai turi būti gauti iki 2018.06.15.
2. Žiuri vertinimas – iki 2018.07.15.
3. Pranešimas apie žiuri sprendimą – iki 2018.08.08.
4. Parodos atidarymas ir laureatų apdovanojimas – 2018.09.20.

Organizatorius:
Dział Oświatowy Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37/39, 75-420 Koszalin, Polska
tel. + 48 94 343 20 11, faks. + 48 94 343 12 20
e-mail: mwk@px.pl
http://www.mszf.px.pl
Facebook